Analist Yazılımı Ekran Görüntüleri

Ürünün başlıca özellikleri

Yüzey Analizleri

Eğim, bakı, yükseklik, rölyef, renkli rölyef gibi analizlerin dışında yüksekliğin ikinci türev topografik ve hidrotopografik analizleri yalnızca yükseklik girdisi ile farklı bilimsel metotlara göre gerçekleştirebilirsiniz.

Uzaktan Algılama Analizleri

Uydu görüntüleri üzerinde uzaktan algılama tekniklerini kullanarak farklı analizler yapma imkanı sunar. Bu kapsamda, filtreleme, sınıflandırma, doğruluk analizi, histogram düzenleme, mozaikleme, vektörizasyon, fusion, band aritmetiği, değişiklik analizi vb. gibi tüm sektörlerin ihtiyacı olan analizler kullanılabilmektedir.

Spatial Analizler

CAD&GIS proje süreçlerinde konumsal analizler yapma imkanı sunmaktadır. ANALIST’in konumsal analiz yetenekleri olan overlay, tampon, çoklu tampon, yoğunluk analizi vb. analizlerini yaparken aynı zamanda gelişmiş filtre yapısını da kullanabilirsiniz.

İleri Konumsal Analizler

ANALIST içerisinde yer alan gelişmiş operatör ve hazır modeller yardımıyla çok sayıda raster ve vektör veri kaynaklarını girdi olarak kullanıp Weighted Overlay, Fuzzy Logic, M-AHP, Lojistic Regresyon gibi ileri konumsal analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Zaman Gezgini

Zaman Gezgini, aynı bölgeye ait farklı zamanlarda gerçekleştirilmiş projelerin, geçmişten bugüne gösterdiği değişimin, istenilen tarihler arasında hareket edebilen bir slider sayesinde kolaylıkla izlenebilmesini sağlayan Netcad ürünüdür.

Network Analiz

Yol, su, elektrik gibi her türlü şebekeyi çözebilen ve üzerinde analizler yapmayı sağlayan Netcad modülüdür. NETWORK ANALİZİ ile, şebeke oluşturmak için mevcut konumsal verileri kullanabilirsiniz.