Bilişim ERP Yazılımı Ekran Görüntüleri

Bilişim A.Ş.’nin BilişimERP ürünü, işletmelerin bütün iş süreçlerini ve kaynaklarını etkin bir biçimde yönetmeyi amaçlayan kalite yönetimi odaklı, web tabanlı, bütünleşik bir yazılım sistemidir.

BilişimERP’nin Sahip Olduğu Kullanım Kolaylıkları

  • Öncelikle ekranlar tablo ağırlıklıdır, ana tablo detay tablo yaklaşımıyla bağlı veriler aynı anda görüntülenebilir. Ayrıca tablolardan veri girilebilir.
  • Ekranlar, tablo kolonları özelleştirilebilir. Yani her kullanıcı kendi kullandığı kolonları, istediği sırayla düzenleyip bu düzenle çalışabilir.
  • Birden fazla ekranla ve uygulamayla çalışmak mümkündür.
  • Gör ve Raporla: Yani istenilen ekrandaki tablodaki veriler rapor şablonu şeklinde düzenlenerek anında rapor olarak alınabilir. Tüm raporlar görüntüleme sonrasında PDF, Excel, Word uygulamalarıyla çeşitli metin tiplerinde kaydedilebilir.
  • Tablolardaki veriler tek tuşla anında Excel’e aktarılabilir. Ayrıca toplu veri girişleri için Excel den de kopyalanan veriler tablolara yapıştırılabilir. Böylece çok hızlı veri girişleri yapılabilir.
  • Tablo tipi ekranlarda süzme ve gruplama seçenekleri vardır. Veri kolonlarının üzerlerindeki seçeneklerle süzülebilir ve istenen kolona göre gruplandırılarak grup toplam değerleri görülebilir.
  • ERP içinde mesajlaşma yapılabilir, istenirse mesajlar içeri ve dışarıya mail olarak da gönderilebilir.
  • Beyaz yakalı iş atama, takibi gerçekleştirilir.
  • Alarm Yönetimi ve Periyodik olay kontrolü sistemi mevcuttur. Sistem olayları izler, uyarı kaydı yaratır ve mail atar.
  • Zamanlanmış görevler yoluyla periyodik işlemlerin otomasyonu sağlanır. Yani haftalık MRP hesaplama, dönem başı stok hesaplama, her gün bir raporun çalıştırılıp mail atılması sağlanabilir.

Modüller

Stok Yönetimi

Sistemi Farklı hiyerarşilerde malzeme grupları ile kataloglama, ürün izlenebilirliği, onaylama alt yapısını da içeren malzeme istemi işlemleri, stok girişlerinde belge ekleyebilme özelliği vardır. Fason stok işlemleri, güvenlik stoku takibi, tesellüm, kullanılabilir, rezerv, ret, karantina, dışarda statüleriyle parti bazında stok izleme yapılabilir. Bütünleşik adres tabanlı Mobil Depo Yönetimini kapsar. Ayrıca Kalite Yönetimi Giriş Kalite Kontrol İşlemleri ile Satış Yönetimi Müşteri Siparişleri, Satınalma Yönetimi Tedarikçi Siparişleri, Uzun Dönemli Anlaşmalar ile tam entegre çalışır. Stok yönetimi ile bütünleşik Mobil Depo ve Sevkiyat yönetimi yazılımı ile el terminalleri ile transfer, çıkış, sevk hazırlık ve sevkiyat işlemleri yapılabilmektedir.

Satınalma Yönetimi Sistemi

Onaylama alt yapısını da içeren Satınalma istemi işlemleri, teklif hazırlama, teklif değerlendirme ve sipariş işlemleri, parametrik sipariş onaylama altyapısı, uzun dönemli anlaşma takibi bulunmaktadır. Ayrıca Stok, Kalite Yönetimi ile bütünleşik Tedarikçilerin Değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Mobil Satınalma Onaylama altyapısı ile satınalma siparişlerinin mobil ortamlardan onay verilebilmektedir.

Satış Yönetim Sistemi

Satış (CRM) Modülünde; Firma olay listeleri, potansiyel müşterilerin takibi, kampanya oluşturma, pazarlama etkinlik işlemleri ve satış hedefleri takibi yapılabilmektedir. Satış modülünde, tarihe, müşteriye göre ürün fiyatları yönetimi, teklif ürünlerinin ön tasarımı ve maliyetlendirme modülü ile teklif fiyatının hesaplanması, sipariş ve ürünlerinin resim, belge, özel istek bilgileriyle detaylı tanımlanabilmesi, müşteri kontratlarının izlenebilmesi, ihracat belgelerinin hazırlanması, sipariş izleme işlemleri yapılabilmektedir. Global müşterilere hizmet vermek için EDI ile veri aktarım yöntemlerini desteklemekte, Satış Sonrası Servis modülü ile son müşteri bazında yapılan arıza kayıtları, işçilikler, garanti kapsamı yapılanlar, değişen malzemeler kayıt altına alınarak raporlanabilmektedir.

Üretim Yönetim Sistemi

ERP süreçlerinde zorlu konuların başında yer alan planlama ve üretim izleme süreçleri, bilişim ERP’de Döküm, Dövme, Makine İmalat, Kaynaklı İmalat, Talaşlı İmalat, Medikal, Plastik Enjeksiyon, Körük İmalat, Kompozit vb. üretim tiplerine yönelik olarak dikey çözümler yaratılarak diğer alt sistemlerle bütünleşik işletime alınmaktadır. Temel tanımlamalar olarak Bölüm, Makine tanımları, ürün ağaçları, rota-operasyon bilgileri, fabrika takvim tanımları yapılmaktadır. Planlama modülünde Ana Üretim Planı (MPS) ve Malzeme İhtiyaç Planı (MRP) oluşturularak İş emri ve Satınalma emirleri yaratılabilmektedir. MRP hesaplama sırasında alternatif ürün ağaçları dikkate alınmakta sistem alternatif malzeme ihtiyaçlarını net olarak hesaplamaktadır. Ürün ağacı opsiyon altyapısı ile siparişe özgü girilen opsiyonlara göre MRP hesaplanabilmektedir. Açılan iş emirlerinin gerçekleşen malzeme ve vardiya bilgileri Mobil Saha Yönetimi entegrasyonu ile girilebilmekte, sipariş iş emri analiz ekranlarıyla anlık sipariş/iş emri bilgileri sorgulanabilmektedir. Sistemle bütünleşik Mobil Saha Yönetimi yazılımı ile ayrıca saha yönetimi yatırımına gerek olmadan her türlü kiosk, dokunmatik panel, tablet vb. donanımdan üretim gerçekleşme verileri operatörlerce girilebilmektedir. Bilişim PM – Production Monitoring (Üretim Görselleştirme) ürünüyle Üretim Yönetimi ile bütünleşik olarak Gantt şeması üzerinden planlama, doluluk takibi ve anlık izleme işlemleri yapılabilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, AS 9100, 16949, CE vb. kalite sistemleriyle tam uyumlu olan kalite alt sistemi, sözleşme, teknik resim, ürün fotoğrafları vb. takibini gerçekleştirmek üzere üretime uyarlanmış belge yönetim modülü de içermektedir. Gerek revizyon yapılan belgelerin takibi gerekse günlük verilerle beraber tutulması gereken analiz sertifikası gibi belgeler dosya sistemine yüklenerek saklanabilmekte ve erişilebilmektedir. Ürün karakteristikleri, kontrol planları, operasyon talimatları sistemden tanımlanabildiği gibi esnek Giriş Kalite Kontrol (GKK) alt yapısı ile GKK ölçümleri ve işlem (process) ürün ölçüm sonuçları sisteme girilebilmekte ve analiz edilebilmektedir. Ayrıca Ölçü Aletleri Modülü ile ölçü aletleri takibi, kalibrasyon bilgileri tüm detaylarıyla sistemden izlenebilmektedir. Kalite ölçümlerinin sahadan yapılabilmesi için Mobil Kalite Modülü ile mobil cihazlardan ilgili bölümün karakteristikleri üzerinden ölçümler girilebilmektedir. Mobil cihazlardan iş emri belgelerine, e-iş emri ne ulaşılabilmekte böylece kağıtsız kalite sistemine yönelik adımlar atılabilmektedir.

Bakım Onarım Yönetim Sistemi

Makine detaylı bilgilerinin girilmesi ile başlayan süreç, makine periyodik bakım tanımlamalarına göre periyodik bakım planlaması, arıza bildirimleri oluşturulmakta ve bu periyodik bakım ve arızaların gerçekleşen zaman, malzeme bilgileri sisteme girilmektedir. Bakım malzeme ve operasyon analiz süreçleri ile bakım maliyetleri analiz edilebilmektedir.

Finans Yönetim Sistemi

Türkiye mevzuatına göre alt yapısı oluşturulmuş, müşterilere göre şekillenebilen, kurulumu ve kullanımı kolay bir sistemdir. Bütçe, Genel Muhasebe, Cari İşlemler, Finans İşlemleri modüllerinden oluşmaktadır. Bütçe modülünde, muhasebe hesaplarına göre ve gelir gider türlerine göre aylık bütçe yapıları kullanıcı tarafından formüllerle oluşturulmakta ve gerçekleşme verileri otomatik oluşmaktadır. Genel muhasebede, muhasebe verileri, diğer alt sistemdeki işlemlerin toplu muhasebeleştirilmesi yoluyla oluşur. Cari, stok, çek senet, banka hesap vb. gibi ana veriler bazında entegrasyon hesapları tanımlanır ve sistem bunlara göre muhasebeleştirme yapar. Sistem e-defter mevzuatına tam uygundur. Cari işlemlerde fatura işlemleri, e-fatura oluşturma, alma işlemleri, genel cari işlemleri yapılmaktadır. Sistemle bütünleşik irsaliye, fatura listeleriyle muhasebeleşme sorguları, iade fatura sorguları kolayca yapılabilmektedir. Finans işlemlerinde, çek senet işlemleri, banka ve kasa işlemleri yapılabilmektedir. Nakit akışı sistemi ile standart muhasebe –finans işlemlerinin haricinde, faturası olan ve faturası daha oluşmamış işlemleri dahi dikkate alarak, istenilen periyotlarda nakit giriş ve çıkışları sorgulanabilmektedir.

Maliyet Yönetim Sistemi

Sistem masraf yerlerine ve harcama kalemlerine göre oluşturulan harcama tablosuna dayanmaktadır. Harcama tablosu, finans yönetimi ile formüllere dayanan yapıyla ya da manuel olarak oluşturulabilir, yani finans yönetiminden bağımsızdır. Sistemin temel hedefi kademeli dağıtım yöntemine göre genel, yardımcı masraf yerlerinde oluşan harcamaları dağıtım anahtarları yoluyla ana masraf yerlerine dağıtmaktır. Böylece ana masraf yerlerine birim sabit ve değişken maliyetler hesaplanır. Masraf yeri birim maliyetleri, malzeme çıkışlarından hareketle standart ve iş emri gerçekleşen maliyetler hesaplanarak ürün maliyet değişimi gözlemlenebilir. Karşılaştırmalı harcama ve maliyet karşılaştırmalarıyla, yöneticileri karar alma sürecinde desteklemektedir.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

Özlük, izin, bordro süreçlerinin yanı sıra görev gerekleri tanımlamaları, asil ve yedek atamaları, yetkinlik tanımlamaları ve değerlendirmeleri, sağlık bilgilerinin takibi gibi üreticilerin temel ihtiyaçlarını kapsar. Gerek duyulduğu durumda BilişimHR ürünü ile bütünleşik çalışır.

Üst Yönetim Analiz Modülü

Satış bilgileri, envanter bilgileri, üretim bilgileri, kalite bilgileri, satış analizi bilgilerin derleyip yöneticilerin karar verme sürelerini ve süreçlerini kısaltır. Sorgulanabilecek bilgileri özetlersek; Anında üretim ve performans bilgilerinin sorgulanabilmesi. Envanter miktar ve değerlerinin, stok giriş ve satınalma siparişlerinin anlık sorgulanabilmesi, grafikler aracılığıyla değerlendirilebilmesi, Anında red kayıtlarının, hatalara, nedenlere, karalara, sorumlulara göre aylık analizi. Anında açık siparişlerin, sevkiyatların, faturaların sorgulanabilmesi, grafikler. Anında aylık ürün bazında, firma bazında miktar-tutar olarak satış analizleri. Anında üretimde kullanılan malzeme çıkışlarının analizi. Anında üretimde kullanılan takım maliyetlerinin analizi sağlanabilmektedir.