Ensemble Yazılımı Ekran Görüntüleri

Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim disiplinidir. Ensemble ile, süreçlerin geliştirilerek hedeflenen noktaya ulaşabilmesi için yapılması gereken modelleme, süreç performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan otomasyon uygulamasıdır. Kurumunuzun tüm süreçlerini modelleyip, haritalandırabileceğiniz, süreçlerinizi, süreçler üzerinde iç ve dış paydaşlarınıza tanıtıp, gözden geçirmeler ve revizyon işlemleri ile güncelliğini sağlayabileceğiniz Ensemble çözümüdür.

Performans yönetimi ile kurumun finansal yapısı dahil olmak üzere tüm kaynakları ile geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda yönetilmesini ve takip edilmesini sağlayan sistemdir. Performans yönetim süreci, kurum paydaşlarının hedeflerine uygun şekilde ölçüldüğü ve objektif olarak değerlendirildiği bir çözüm olarak düşünülebilir. Ayrıca süreç içerisinde tüm organizasyonunun performansında iyileştirmeler hedeflenmektedir. “Kurumsal Karne (KK)” veya “Performans Karnesi” adlarıyla da bilinen “Balanced Scorecard (BSC)”, bir stratejik yönetim aracıdır. Finansal, Müşteri, Operasyon ve Öğrenme başlıklarından oluşan 4 perspektifi, şirketin stratejisine bütünsel ve tamamlayıcı bir yaklaşım sağlar. Amacı, şirket kaynaklarının ve hedeflerinin stratejiye göre planlanması ve düzenli olarak ölçümlenerek yürütülmesidir. Günümüzde birçok dev şirkette “Strateji belirleme ve stratejiyi uygulama” amacıyla kullanılmaktadır.