Likom Gusto BPM Yazılımı Ekran Görüntüleri

Likom Gusto BPM, her ölçekte işletmenin günlük alışılagelmiş faaliyetlerinden yaşamsal öneme sahip kritik görevlerine kadar tüm iş süreçlerinin standartlaştırıl-masını ve otomasyonunu, değişen iş koşullarına göre iş süreçlerinin en kısa zamanda ve en az maliyet ile etkin bir şekilde geliştirilmesini sağlayan, sektöründe öncü işletmeler tarafından denenmiş, geniş kapsamlı İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı’dır.

İş Süreçleri Yönetimi’ni (BPM) uygulayan işletmeler; + İş süreçlerini daha hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde gerçekleştirme yeteneğini kazanırlar. + Gereksiz faaliyet tekrarlarını önleyerek maliyetleri düşürür, dolayısıyla aha esnek ve çevik hareket etme olanağını sağlarlar. + İlgili Faaliyetleri gerçekleştirirken kazanılan zaman ve kaynakları yeni ürün ve hizmet geliştirmek için ayırırlar. + Müşteri İlişkileri Yönetiminde sağlanan etkinlikle Müşteri Memnuniyetini en üst düzeye çıkarırlar. + İş Süreçlerinin denetimi ve ölçülmesi sonucu doğru kararları zamanında alırlar.

Likom Gusto BPM’in gelişmiş altyapısı birbirinden bağımsız iş süreci mekanizmaları oluşturmaktadır. Bu bağımsız iş süreci katmanları, her bir iş sürecinin, iş sürecini gerçekleştiren çalışanların işlemlerini ERP vb. uygulamalarla uyumlu olarak belirlenmesini ve birimler arası etkin iletişim altyapısını sağlamaktadır. Her bir iş sürecinin en baştan sona bağımsız katman olarak belirlenmesi, iş süreçlerinin; durumlarının izlenebilirliğini artırmakta, ayrıntılı ölçülebilmesini sağlamakta, değişen iş koşullarına göre hızlı bir şekilde güncellenebilmesini sağlamaktadır.

Likom Gusto BPM İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı kullanıcılarımız %50’ye varan oranlarda gelirlerini arttırmış, maliyetlerini %60’lara varan oranda düşürebilmiş ve etkin iş süreçleri denetimi ve ölçümlemesi sayesinde Likom Gusto BPM için yapmış oldukları yatırım tutarını bir yıldan kısa süre içerisinde geri kazanmışlardır.

Genel Özellikleri

 • BPM aynı zamanda bir yazılım geliştirme platformu olduğu için kullanıcıya özel yazılım geliştirme imkânı tanır.
 • Esnekliğin artmasıyla değişime olan adaptasyon süresi kısalır.
 • Kullanıcı dostu ara yüzü ile tasarım ve geliştirmeler kolaylıkla yapılabilir.
 • Esnek onay mekanizmaları tüm süreçlere entegre edilebilir.
 • Farklı yazılımlar ile entegrasyonda önemli bir araçtır.

Farklı Sektörlere Özel Yazılım İmkanı

 • BPM’in bir yazılım geliştirme platformu olması kurumlara özel süreçlerin yazılımlara aktarılmasına olanak tanır.
 • Her sektörden farklı gereksinimler için kullanılabilir.
 • Esnek yapısı sayesinde talep edilen değişikler kolaylıkla mevcut süreçlere uyarlanabilir ve sürekli iyileştirmeye imkan tanınır.

Entegrasyon

El terminalleri, RFID uygulamaları, kiosklar, tezgâh otomasyonları, bilgi ekranları, otomatik veri aktarımları ve diğer üçüncü parti yazılımların ERP içinde entegrasyonunu sağlayan önemli bir araçtır.

Yazılım Geliştirme Platformu Olarak BPM

 • Kullanım kolaylığı ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde gereksinimlere uygun ekranları kullanıcıların tasarlayabilmesine olanak sağlar.
 • Ekranlar tasarım sürecinde kod yazmadan sürükle bırak ile hazırlanabilir.
 • Altyapısı hazır onay mekanizması sayesinde onaylar ilgili süreçlerin istenilen aşamalarında devreye alınabilir veya özelleştirilerek kullanılabilir.
 • Kullanım kolaylığı sağlayan standartlar bulunmaktadır. Ekranlar temel olarak Faaliyet ve Kart yapısı üzerinden tasarlanır. Faaliyetler süreç yönetimi için Kartlar ise veri takibi için oldukça kolaylık sağlar.
 • İşletmedeki tüm veriler Kart tanımları ile kayıt altına alınarak veri havuzu oluşturulup bu veriler hazırlanmış olan tüm süreçlerde kullanılabilir.

İş Süreçleri Yönetimi’ni uygulayan işletmeler,

 • İş süreçlerini daha hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde gerçekleştirme yeteneğini kazanırlar.
 • Gereksiz faaliyet tekrarlarını önleyerek maliyetleri düşürür, dolayısıyla daha esnek ve çevik hareket etme olanağını sağlarlar.
 • İlgili faaliyetleri gerçekleştirirken kazanılan zaman ve kaynakları yeni ürün ve hizmet geliştirmek için ayırırlar. Müşteri İlişkileri Yönetiminde sağlanan etkinlikle Müşteri Memnuniyetini en üst düzeye çıkarırlar.
 • İş Süreçlerinin denetimi ve ölçülmesi sonucu doğru kararları zamanında alırlar.