Likom Gusto ERP Yazılımı Ekran Görüntüleri

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.

Gusto ERP ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve uyarlanabilir yapısı ile verimliliği artırır. Likom Gusto ERP, ulusal ve uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun güçlü yapısı ve tam entegrasyon ile çalışan modülleriyle; Satınalma, Satış/Pazarlama, Stok Yönetimi, Üretim Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Finans Yönetimi bölümlerinin tüm işlemlerinin hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağlar.

Esnek, kullanımı ve öğrenimi kolay, güvenilir bir yönetim aracı olan Likom Gusto ERP, en yaygın ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (IBM DB2, Microsoft SQL, Oracle) ile çalışmaktadır. Tüm iş süreçlerini karşılamanın yanısıra birden çok döviz ve dilde çalışması ile küresel ölçekte çalışan şirketler için etkin ERP çözümüdür.

Gusto ERP’nin Genel Özellikleri

  • Esnek Yapı Desteği ile Kullanıcıya Özel Bir Yazılım
  • Likom Gusto istemci/sunucu mimaride, MS-SQL ve Oracle İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi’nde çalışmakta ve veri tabanına doğrudan erişim özelliği taşımaktadır.
  • Birden fazla sunucu üzerinde bulunan veriler ortak bir alanda çalıştırılabilir.
  • Likom Gusto’nun Esnek Yapı Desteği sayesinde kullanıcı ihtiyaçları tam olarak karşılanabilir.
  • Bütün kartlarda (modüllerde) kodlar aktif/pasif olarak tanımlanabilir ve bu şekilde izlenmesi istenmeyen kodlar uygulamadan kaldırılabilir.
  • Bütün modüllerin kart, hareket ve fiş başlıklarında, kullanıcı tanımlı alanlar, notlar, ek alanlar ve işaretler bulunur.
  • Likom Gusto’nun bütün ekranlarında anında (online) yardım pencereleri bulunur.
  • Farklı yazılımlar ile tam entegrasyon sağlayarak, sağlıklı bir şekilde veri akışı gerçekleştirilir.

Esnek Raporlama Yeteneği

Dinamik İzleme ve Perspektif Yazılımları sayesinde, her türlü raporlama ve filtreleme talebinizi karşılayabilir, istenildiğinde özet, istenildiğinde ise ayrıntılı analiz raporlarını kolayca elde edebilirsiniz. Ek olarak, bu raporları Web Server’a bağlayarak, güncel verileri Web’den de izleyebilirsiniz.

Birden Çok Döviz İle Raporlayın

Tüm firma bilgilerinin yerel para birimi dışında herhangi bir para birimi ile de takip edilmesine ve raporlanmasına olanak sağlar. Kullanıcı, finansal analizlerini daha verimli yapabilir ve döviz bazındaki durumunu görmek için uzun süren raporlama işlemleriyle vakit kaybetmez.

Birçok Dilde Rapor Almak İstemez misiniz?

Likom Gusto tümüyle uluslararası standartlarda, birden fazla dilde çalışmakla beraber, rapor alınmasını da sağlar.

Çalışma Düzeninizi Kendiniz Yaratın

Gusto’nun temaları, ekran renkleri, fontları, menü tanımı ve ekran düzeni kullanıcının beğenisine göre gerçekleştirilebilir. Bu özellik sayesinde kullanıcı, isteğine uygun yeni bir menü tanımı yapar ve işlemlerini bu menü aracılığıyla kolayca gerçekleştirir.

Şifreleme ve Yetki Tanımı ile Veri Güvenliğinin Sağlanması

KVKK kapsamında, bilgilerinin gizliliği ve güvenliği her firma için önemli bir unsurdur. Likom Gusto’da, verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, kullanıcı bazında yetki tanımları ve her kullanıcıya ait genel şifreleme sistemi sayesinde, kullanıcıların hangi menü seçeneklerine girebileceği, hangilerine giremeyeceği belirlenebilir.

Her Karta/Harekete Belge Ekleme Özelliği

Bu özellik ile her kart tanımına ve harekete (belgeye), sınırsız sayıda doküman bağlanabilir, gerektiğinde bu tanım sayesinde belge hakkında ayrıntılı bilgilere anında ulaşılabilir.