Presto Plus Mali Müşavir Yazılımı Ekran Görüntüleri
Presto Plus Mali Müşavir

Presto Plus Mali Müşavir

Genel Muhasebe Yazılımı

Likom Presto Plus tüm sektörlere hitap eden esnek yapısı ile işletme yönetimini her an kontrol edebilme olanağına sahiptir.

 • Türk Muhasebe Standartları ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına tam uyumlu çalışması,
 • Hesap planı ve mali tabloların birden fazla dilde takip edilebilmesi, TL ya da döviz bazında alınması
 • Esnek raporlama yeteneği ile tüm mali raporların kullanıcı isteklerine uygun olarak hazırlanabilmesi,
 • Birden fazla firmanın muhasebe fişlerini tek bir yerde konsolide etme imkanının bulunması,
 • Muhasebe yevmiye fişlerinin tahsil, tediye, mahsup, açılış ve kapanış fişleri olarak takip edilmesi, Toplu bakiye kapatma, yansıtma ve fişler arasında aktarma yapılması,
 • Yevmiye fişlerinde fiş geneline ve fiş satırlarına girilen kullanıcı tanım kodları ile istenilen şekilde özet ya da ayrıntılı analiz raporlarının düzenlenmesi,
 • KDV, Muhtasar, Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Düzenlenecek beyannamelerin verilerinin belli formüllere göre hesaplatılması ya da elle giriş imkanının olması işlemleri Presto’da kolaylıkla etkin ve verimli şekilde gerçekleşir.

e-Beyanname Yazılımı

Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı e-beyanname modülü ile,

Beyannamede yer alacak bilgiler kullanıcının oluşturduğu formüllere göre yevmiye fişlerinden ya da işletme defterinden hesaplanarak otomatik doldurulur. İstenirse doğrudan giriş yapılarak ya da otomatik oluşan bilgileri değiştirerek de beyannameler hazırlanabilir.

Ücret Bordrosu Yazılımı

Likom Presto Plus Personel Yönetimi Yazılımı ile personelin maaş ve ikramiye tahakkukları ile gerekli tüm yasal raporların yanı sıra ayrıntılı sicil bilgileri de takip edilebilir.

 • Personelin sicil, kimlik ve maaş bilgilerinin tanımlanması,İşçi ve idari personelin maaş tahakkuklarının, aylık, günlük veya saatlik ücret olarak netten brüte ya da brütten nete yapılabilmesi,
 • Esnek ek gelir ve ek kesinti tanımları sayesinde kullanıcının isteği doğrultusunda işlemlerin detaylandırılabilmesi,
 • İkramiye hesaplamasının, fark ücreti hesaplamasının ve toplu tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması,
 • Personel Devam Takip Sistemleri ile entegre olarak çalışabilmesi,
 • Maaşları bankadan ödenen personel için bankalara manyetik ortamda bilgi gönderilmesi,
 • Alım hareketlerinin proje bazında ve şube bazında takibinin yapılabilmesi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nca istenen belgelerin düzenlenmesi ve otomatik gönderimi,
 • E-Bildirge ile aylık sigorta primlerinin internet üzerinden SGK’ya transferinin yapılması,Kullanıcı tarafından istenilen ek rapor ve firmaya özel bordro tasarımlarının yapılabilmesi işlemleri etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilir.

e-Bildirge Yazılımı

Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı e-bildirge modülü ile, personellerin maaş, ikramiye ve fark tahakuku sonuçlarından otomatik olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi oluşturulur. SGK ve İş-Kur’a elektronik ortamda transfer edilebilen belgeler;

 • İşe Giriş Bildirgesi, İşe Giriş Bildirgesi İptali, İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme, İşe Giriş Bildirgesi Görüntüleme
 • İşten Ayrılış Bildirgesi, İşten Ayrılış Bildirgesi İptali, İşten Ayrılış Bildirgesi Güncelleme, İşten Ayrılış Bildirgesi Görüntüleme
 • Sigortalı Adres Güncelleme
 • Aylık İşgünü Çizelgesi

Kağıt üzerine bastırılabilen form ve belgeler: Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Eksik Gün Bildirim Formu, İşyeri Bildirgesi, Aylık İşgücü Çizelgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi, Dizi Pusulası, Vizite Kağıdı, Sağlık Belgesi, Kısa Çalışma Bildirim Listesi, İş-Kur İşçi Bildirim Listesi, Sigorta Kolu Tercih Bildirimi, Aile Bildirim Formu

Sabit Kıymet Yönetimi Yazılımı

Likom Presto Plus Mali Müşavir Sabit Kıymetler Yazılımı ile tüm demirbaşların takibi, amortisman ve yeniden değerleme işlemleri muhasebe ile entegre çalışmakta, böylece kullanıcılar en kısa sürede en doğru sonuca ulaşmaktadır.

Likom Presto Plus Mali Müşavir Sabit Kıymetler Yazılımı ile,

 • Sabit kıymetlerin alış, satış ve hurda işlemlerinin yapılması,
 • Sabit kıymet ve amortismanların enflasyondan arındırılması ve oluşan enflasyon düzeltme farklarının Genel Muhasebe modülüne entegrasyonunun yapılması,
 • İstenilen zaman dilimlerinde sabit kıymet amortismanlarının yapılması,
 • Sabit kıymetlerin ekonomik ömürlerinin otomatik seçilmesi ve takibinin yapılması işlemlerini etkin ve verimli şekilde gerçekleştirir.
 • Bordroda değişen kesinti ve oranların tarihçesini tutabilme ve geriye doğru yapılacak işlemleri eski oran ve değerlerden hesaplama yeteneği,
 • Tüm raporları Excel, Word, HTML ve PDF formatlarında çıkabilme,
 • Geniş raporlama ve analiz yeteneği.

Defter Beyan Sistemi Yazılımı

Defter beyan sisteminde mükellefler herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan doğrudan defter beyan sistemi web sitesinden veri girişi yaparak defterlerini tutabilir ve beyannamelerini oluşturabilirler. GİB, mükelleflerin defterlerini daha kolay bir şekilde oluşturabilmesi için yazılım firmalarının geliştirmiş olduğu müşavir paketleri ile entegrasyon imkanı tanımıştır.

Presto Plus Müşavir Paketine eklenen defter beyan sistemi modülü,

 • Gelir – gider kayıtlarının daha kolay bir şekilde girilmesini,
 • Kayıtların defter beyan sistemine aktarılmasını sağlar.

Aktarım sonrası defter beyan sitemi web sitesinden işletme hesabı özet raporu alınabilir ve diğer tüm beyannameler oluşturulabilir.

Enflasyon Muhasebesi

Likom Presto Plus Mali Müşavir Enflasyon Yönetimi Yazılımı ile,

 • TMSK, UMS ve SPK mevzuatına göre enflasyondan arındırma yapılması.
 • Stok Denetimi ve Sabit Kıymetler modüllerinden yapılan enflasyon düzeltme işlemlerinin Genel Muhasebe modülüne entegrasyonu ya da sadece muhasebe kayıtlarından enflasyon düzeltme işleminin yapılması,
 • TÜFE, ÜFE ya da istenilen herhangi bir endekse göre kayıtların otomatik ya da kayıt bazında elle endekslemesi,
 • Tek tuşla üzerinde işlem yapılan müşteriye geçmişte satışı yapılan ürünlerin ayrıntısını, iadeleri, geç yada erken ödemeleri, yapılan tahsilatları görebilme imkanı.
 • Enflasyon düzeltme farkı kayıtlarının otomatik oluşturulması,
 • Enflasyon geçiş dönemi işlemlerinin yapılması,
 • Deftere kayıt tarihine göre ya da toplulaştırılmış yöntemlere göre enflasyon düzeltmesi yapılması,
 • Enflasyondan arındırılmış mali tabloların alınması işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
 • Geniş raporlama ve analiz yeteneği

Raporlama Özellikleri

Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı ile,

Standart gelen yüzlerce raporun yanı sıra kullanıcı isteği doğrultusunda yeni raporlar tanımlanabilmekte, tüm raporların ve matbu belgelerin (fatura, irsaliye, tahsil-tediye makbuzları gibi) tasarımları değiştirilebilmektedir.

 • Rapor çıktıları grafik ve text ortamında alınabilmektedir.
 • Tüm raporlar Excel, Word, HTML, PDF formatlarında dış kaynaklı yazılımlara aktarılabilmektedir.
 • Likom Presto ön izleme ekranından rapor çıktıları üzerinde her türlü kelime ya da rakam aranabilmektedir.
 • Maaş ve ikramiye bilgileri tanımlanarak bankalara veri transferi yapılabilmektedir.
 • Çok sayıda hazır dilekçe ve yazışma örneği yazılımla birlikte gelmektedir.
 • Tüm raporları Excel, Word, HTML ve PDF formatlarında çıkabilme,
 • Geniş raporlama ve analiz yeteneği,

Genel Özellikler

Likom Presto Plus Mali Müşavir Yönetim Yazılımı Genel Özellikleri;

 • Sınırsız sayıda mükellef tanımı ve mükellefe ait ayrıntılı sicil bilgileri tutabilme.
 • Hazır mali tablolar ve finansal raporlar, Çok sayıda hazır dilekçe ve yazışma örneği
 • Muhasebe veri aktarımı sayesinde muhasebe verilerinin taşınabilirliği ve büro dışında da çalışma kolaylığı.
 • Banka ekstrelerinin yevmiye fişine aktarılabilmesi,
 • Fatura ekstrelerinin yevmiye fişine aktarılabilmesi,
 • Firmalar arası muhasebe verilerinin konsolidasyonu,
 • Beyanname değerlerini verilecek formül ya da hesap kodu ile muhasebeden çekebilme yeteneği,
 • Aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık periyotlarda amortisman, değerleme hesaplatabilme ve muhasebeye entegrasyon yapabilme,
 • Sabit kıymetlerde miktar takibi, satış, hurdaya çıkış, yeniden değerleme fonunun sermayeye aktarılması işlemlerin yapılabilmesi,
 • Netten brüte ve brütten nete maaş, ikramiye, kıdem-ihbar, fark tahakkukları yapabilme ve muhasebeye entegre edebilme,
 • Bordroda değişen kesinti ve oranların tarihçesini tutabilme ve geriye doğru yapılacak işlemleri eski oran ve değerlerden hesaplama yeteneği,
 • Tüm raporları Excel, Word, HTML ve PDF formatlarında çıkabilme,
 • Geniş raporlama ve analiz yeteneği,