Opak ERP Yazılımı Ekran Görüntüleri

Opak ERP ile Çözüm Basit 

Ön Muhasebe Eğitimi ve Destek Arıyorsanız Doğru Program Opak ERP

Teknolojinin sunduğu olanakları müşterilerinin iş verimlerini artırmalarına hizmet edecek biçimde yorumlayan Opak, her sektör ve ölçekten şirkete çözüm sunuyor.

ERP nedir ve neden gereklidir?

ERP, kurumsal kaynak planlama anlamına gelen enterprise resource planning (ERP) teriminin kısaltmasıdır. Bir kurumun finansal, tedarik zinciri, operasyon, ticaret, raporlama, imalat ve insan kaynakları etkinliklerini yöneten ve entegre eden bir iş süreci yönetimi yazılımıdır. Çoğu kurum halihazırda bir tür finans ve operasyon sistemine sahip olsa da piyasadaki çoğu yazılım gündelik süreçlerin ötesine geçemez veya gelecekte kurumun büyümesine yardımcı olamaz. Opak ERP geleneksel yazılımlar dışında kurumun ihtiyacı olduğu süreçleri planlar ve bunu yönetilebilir bir yapı halinde kullanmaya sunar. Opak ERP en güncel yazılım teknolojileri ile geliştirilmektedir.

Başlıca kullandığı teknolojiler şunlardır :

  • Microsoft .NET (C#)
  • Microsoft MSSQL
  • Microsoft Access
  • MVC
  • Android Studio

Opak ERP, işletmelerin iş süreçlerini yönetmek ve verimliliği artırmak için kullanılan bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır. "Opak" terimi, yazılımı geliştiren ve dağıtan bir Türk yazılım şirketi olan Opak İş Çözümleri'ne atıfta bulunmaktadır. Opak ERP, bir işletmenin farklı departmanlarını entegre eden bir platform sunar. Satış, satın alma, envanter yönetimi, finansal yönetim, üretim planlaması, insan kaynakları, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi birçok işlevi içerir. Yazılım, işletmenin tüm verilerini merkezi bir veritabanında saklayarak, verilerin paylaşımını ve bilgi akışını kolaylaştırır. Opak ERP'nin temel amacı, işletmelerin iş süreçlerini entegre etmek, verileri daha iyi yönetmek, operasyonel verimliliği artırmak ve karar verme süreçlerini desteklemektir. Bu yazılım, işletmelerin kaynaklarını optimize etmelerine, maliyetleri düşürmelerine ve müşteri ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir. Opak ERP'nin özellikleri ve işlevleri, işletmenin ölçeğine, sektörüne ve özel gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Yazılım genellikle özelleştirilebilir ve farklı modüller arasında entegrasyon sağlar. Bu sayede, işletmeler belirli ihtiyaçlarına uyacak şekilde Opak ERP'yi yapılandırabilir ve kullanabilirler.