Sağlık Bilişim Katmanları Yazılımı Ekran Görüntüleri

Entegre Modern Sağlık Bilişim Katmanları

Öne Çıkan Özellikler

Karar Destek Sistemleri

Entegre bir sağlık platformu sağlanarak farklı platformlar ve kısıtlı ağ yapıları ile incelenen tüm bu işlemlerin tek bir platformda sağlanması, ulusal bir sağlık politikası oluşturmak ve buradan anlamlı verilere ulaşmasına yardımcı olur.

Malzeme Yönetimi

Optik okuyucular ile okunarak üzerinde bulunduğu ürün hakkındaki bilgileri bilgisayara aktaran barkod etiketleri, otomasyon sistemini destekleyen ve modern hastane yönetim ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin yönetim faaliyetlerini sağlar.

Barkod Okuma/Tarama Sistemi

Kod sistemi ile tüketime mahsus ilaç ve tibbi sarf malzemelerine belirli bir sistem dâhilinde numara verilerek, bunların isimlerinin kod numaraları ile birlikte kullanılması ve isimlerin yanlış kullanılmasından kaynaklanabilecek hataların önüne geçilmesi amaçlanır.

İstatistik ve Kaynak Yönetimi

Kaynak yönetiminin doğru yapılması ilaç ve malzemelerin ihtiyaç ve tespitinin doğru yapılmasına ve bu doğrultuda fazla ilaç ve malzeme alımının önüne geçilmesine stokta fazla miktarda tutulan ilaç ve malzemelerin son kullanma tarihlerinin geçerek imha edilmesinin önüne geçer.