12M WMS 365 Yazılımı Ekran Görüntüleri

Depo Yönetim Sistemi, ingilizce olarak Warehouse Management System (WMS), bir yönetim bilişim sistemidir.

Depolarda oluşan tüm operasyonların bürokrasiden uzak, etkin ve verimli şekilde sonlandırılmasını, denetlenmesini ve koordinasyonunu sağlayarak, işlemler hakkında raporların online olarak izlenebildiği, gerekli olduğu zaman diğer bilgi teknolojilerine ve otomasyon sistemlerine entegre edilebilen (ERP (Kurumsal Kaynak Planlama gibi)) sistemlerdir. Depo Yönetim Sistemlerini (WMS) genellikle geniş ürün ağına sahip işletmeler, giriş, çıkış, takip, kontrol gibi işlemleri tek bir sistem üzerinden takip etmek amacıyla kullanırlar. Depo Yönetim Sistemleri (WMS) sayesinde ihtiyaca yönelik çözümler sunulur, bu şekilde iş hacminin artması sağlanabilir, esnek çalışma yöntemleri ile firmanın işlerini büyütmesine olanak tanınır.

Depo Yönetim Sistemleri (WMS) işletmeye birçok açıdan rekabet avantajı sağlar;

Envanter değerlerini azaltır, İşgücü verimliliğini arttırır, Sevkiyat doğruluğunda ciddi iyileşme sağlar (RF-ID ve Barkodlama sistemleri), Müşteri siparişlerinin büyük ölçüde sağlıklı karşılanmasını sağlar, FIFO, LIFO, FEFO ve özel koşullara sahip stokların izlenmesi imkanını sağlar, Birimler arası entegrasyonu sağlar, İşletme maliyetlerini azaltarak gelir artışı sağlar. Ayrıca Depo Yönetim Sistemi (WMS) operasyonları dışındaki operasyonlarda da (Üretim planlama, Fiziki yer temini, Sipariş ve sevkiyatların takibi, Stok çevrim süreleri ve stok performansı, yükleme hatalarında azalma v.b.) olumlu etkisi olmaktadır.

Temel Özellikler

  • Akıllı Depo Optimizasyonu: Envanterin düzenli ve etkili bir şekilde depolanması için akıllı algoritmalar kullanır.
  • Hızlı Sipariş İşleme: Otomatik sipariş yönetimi ve doğrulama ile iş süreçlerini hızlandırır.
  • Mobil Uygulama Entegrasyonu: Depo personelinin mobil cihazlar üzerinden veri girişi ve takip yapabilmesine olanak tanır.
  • Gerçek Zamanlı Analitikler: İşletmelere anlık veri sağlayarak karar alma süreçlerini güçlendirir.

Avantajları

  • Verimlilik Artışı: Otomatizasyon ve izleme ile depo operasyonlarında verimliliğin artırılması.
  • Hata Azaltma: Otomatik veri girişi ve doğrulama sayesinde hata olasılığının düşürülmesi.
  • Müşteri Memnuniyeti: Hızlı ve doğru sipariş işleme süreçleriyle müşteri memnuniyetinin artırılması.
  • Stok Takibi: Gerçek zamanlı stok takibi ile envanter yönetiminin güçlendirilmesi.