Albert Solino ERP Yazılımı Ekran Görüntüleri

Albert Solino ERP Yazılımı Kapsamında Firmalara Hangi Çözümleri Sunar?

Albert Solino ERP sistemleri birbiri ile entegre bir şekilde çalışabilmektedir. Sadece satış otomasyonu isteyen bir firma daha sonrasında sistemine sözleşme yönetimi otomasyonu, stok yönetimi otomasyonu, müşteri ilişkileri otomasyonu veya dilediği herhangi bir otomasyonu dahil edebilir. Bunun yanı sıra bütün otomasyonları birlikte de alabilir ve hepsini kullanabilir. Burada önemli olan nokta, ilk aşamada müşterimizin ihtiyacı doğrultusunda kurulan ERP sisteminin daha sonra doğan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilebilir olmasıdır. Örneğin, müşterilerimizin sözleşme süreçlerini iyileştirmek ve takibi kolaylaştırmak adına sözleşme yönetimi modülünü önermekteyiz. Sözleşme yönetimi, sözleşmelerin oluşturulmasından seçilen taraf tarafından yürütülmesine ve sözleşmenin nihai olarak feshine kadar olan süreçtir.

Temel faaliyetler, operasyonel ve finansal performansı en üst düzeye çıkarmak ve sözleşme şartlarına uyulmaması yoluyla finansal ve itibar riskini belirlemek ve azaltmak için sözleşme koşullarına göre performans analizini içerir. Sözleşme yönetimi yazılımı, tüm sözleşmeleri dijital ortama aktarır ve merkezi bir depoda saklar, hukuk ve uyum departmanları gibi paydaşların sözleşmeleri arama ve gözden geçirmeleri için bir yol sağlayarak kağıt yığınlarını manuel olarak bulma ve eleme ihtiyacını ortadan kaldırır. Sözleşme yönetimi yazılımı ayrıca sözleşmelere erişimi yönetir, böylece yalnızca bir kuruluştaki yetkili kişiler herhangi bir sözleşmeyi görüntüleyebilir ve güvenliği artırır. Yazılım ayrıca, sözleşmenin sona erme tarihleri yaklaştığında önemli kişilere uyarılar sağlayarak, işletmelerin sözleşmelerini yeniden müzakere edip etmeme veya iptal etme konusunda karar vermelerine olanak tanır ve bunların giderek daha olumsuz koşullarda yıldan yıla otomatik olarak akan sözleşmelere kilitlenmesini önler. Bir diğer önerdiğimiz modül ise Kaynak Planlama modülüdür.

Tüm kaynak planlama çözümlerinin içerdiği harika bir özellik, zaman çizelgesi yönetimidir. Zaman çizelgesi yönetimini kullanmanın yararı, organizasyondaki maliyetleri düşürebilmesidir.

Bu temelde 3 yolla sağlanabilir:

  •  Bordro verilerinin işlenmesini daha verimli hale getirebilir
  •  Daha önce gizlenmiş olan insan “maliyetlerini” görünür hale getirebilir. Yönetici daha sonra getirileri artırmak için bu tür maliyetleri ortadan kaldırabilir veya azaltabilir.
  •  Fatura ve faturalama sistemini otomatikleştirmek için kullanılabilir.

Bunların haricinde; performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, satın alma yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi birçok modülü müşterilerimize sağlamaktayız.