Altiva DAS Yazılımı Ekran Görüntüleri

Sistemimiz, evrakların dijitale dönüşümü tarama işlemine hazırlıkla başlar. Bu aşama, evrakların tarayıcıdan rahatlıkla taranmasına yönelik hazırlık aşamasıdır. Taranan evraklar bilgisayar ortamına aktarılır. Tarama işlemi tamamlanan ve bilgisayar ortamına aktarılan evrakların görüntülerin kalitesini arttırıcı algoritmalar uygulanarak görüntü kalitesi iyileştirilir. Görüntü kalitesi iyileştirilen evraklara arama ve tasnifleme kriterlerinin tanımlandığı indeksleme aşaması uygulanmaktadır. Bu aşamayı kontrol aşaması izler. Kontrol aşaması tarama ve indeksleme aşamaları sonrası olası hataların kontrol edildiği aşamadır. Kontrolleri sağlanan evrakların arşiv kayıt süreci kayıt edilerek arşivleme süreci tamamlanır.

Bu sayede;

  • Evraklara ulaşım süresi minimuma iner.
  • İşgücü ve zamandan tasarruf sağlanır.
  • Evrakların aslına ulaşmaya gerek kalmaz ve belge yıpranmaları önlenir.
  • Bu sistem ile, varlığını bile unuttuğunuz belgelerin gün ışığına çıkarılması çok kısa bir sürede gerçekleşir.
  • Aynı belgeye aynı anda birden çok kişinin erişim olanağı sağlanır.
  • Bilginin paylaşımı ve kurumsal verimlilik artar.