AMP Birim Fiyat Yazılımı Ekran Görüntüleri

Resmi idareler tarafından yayınlanan birim fiyatlar kamu ihale kanunu kapsamında gerçekleştirilen yapım işleri için temel teşkil ettiğinden doğru, hızlı ve eksiksiz olarak hazırlanması gerekir. Birim fiyatların hazırlanması ve yayınlanmasını daha sistematik hale getirmek için Birim Fiyat Otomasyonu programını geliştirdik. Birim Fiyat Otomasyonu birim fiyat hazırlayan kurumların çalışma sistemleri dikkate alınarak, AMP Yazılım’ın 25+ yılı aşan deneyimi ile geliştirildi. Program tasarımında; birim fiyatları hazırlarken ihtiyaç duyabileceğiniz her detayı düşündük. Artık sektörde beklentilerinize tam olarak cevap verebilen bir birim fiyat hazırlama programı var. Birim Fiyat Otomasyonu’nu kullanırken sadece işinizi yapmış olmayacaksınız; aynı zamanda keyif de alacaksınız

Fark Yaratan Bazı Özellikler

 • Program ağ üzerinde aynı anda farklı pozlar üzerinde çok kullanıcılı çalışabilir.
 • Program açılırken birim fiyat çalışması yapılacak yıl seçimi yapılır, program içerisinden de çalışma yapılacak birim fiyat yılı değiştirilebilir.
 • Şifreli Program girişi ile yetkisiz kişilerin programa girmesi engellenir.
 • Analizli Pozlara ait nakliye ve fiyat farkı katsayılarını analizlerden otomatik türetir.
 • Pozların fiyatları analizden hesaplanarak ve elle direkt fiyat girişi yapılarak belirlenir.
 • Çalışma yapılacak yeni bir yıl tanımlaması yapılabilir.
 • Yen bir yıl oluşturduğunuzda bir önceki yılın tüm verileri otomatik olarak açılan yeni yıla kopyalanır.
 • Pozlar üzerinde yapılan çalışmalar yıllık olarak poz kaydında tutulur.
 • Poz temin tipi tanımlaması yapılabilir (fabrikadan, ocaktan vb.)
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanmış birim fiyatlara ait tanım, tarif, analiz ve birim fiyat bilgilerinin bulunduğu geniş bir birim fiyat veritabanı programda hazır olarak bulunur.
 • Sıralama modu ile birim fiyat penceresinde pozları istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz.
 • Tek tuşla pozlar aktif (yayında), pasif (yayından kaldır) durumuna getirilebilir.
 • Hızlı veri girişi ile pozlara direkt fiyat girilebilir.
 • Özellikle çok kullanıcılı ortam için optimize edilmiş program yapısı
 • Analiz, tarif birim fiyat verilerini baskıya hazır halde kitap baskısı formatında raporlama
 • Pencere bazlı yetkilendirme yapabilme
 • Kullanıcı kayıtlarını tutma
 • Pozların yıllara göre fiyat değişimlerini grafik halinde görebilme
 • Firma veritabanı oluşturma
 • Fiyat değişimleri için oransal kontrol koyabilme