Bilişim HR Yazılımı Ekran Görüntüleri

Güncel Teknolojide Esnek IK Anlayışı

BilişimHR İnsan Kaynakları Yazılımı her işletmenin kendi işleyişine göre farklı yapılarda organizasyonlarını yönetebilmelerine olanak sağlayan bir yapıya sahiptir. İşletmeler değişen iş yapış şekilleri, farklı ödüllendirme sistemleri veya organizasyonun tümünü kendi işleyişlerine göre değiştirebilirler.

Kullanıcı Dostu Kullanım Kolaylığı

Yeni nesil, modern ve kullanıcı dostu ekranları ile işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılmasını sağlayan yapıya sahiptir. Giderek daha da önem kazanan kullanıcı deneyimi tasarımı ile optimize edilmiştir.

Modüler Altyapı

BilişimHR IK profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu tüm modülleri bir arada barındırıyor. Gelişmiş modüler altyapısı ise işletmelerin IK süreçlerinde kurum işleyişlerine uygun bir şekilde kullanım imkanı sunuyor. Esnek altyapısı sayesinde kurum kültürüne uyumu kısa zamanda yakalıyor! BilişimHR IK alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm modülleri içeriyor. Örneğin ihtiyacınız bir insan kaynakları performans değerlendirme yazılımı ise size en uygun çözümü sunuyor.

ÖZELLİKLER

IK dilinden anlayan satış sonrası destek ekibiyle her an sizinle konuşan, kolaylıkla anlaşan IK çözümü. 360° Performans Yönetimi BilişimHR performans değerlendirme modülü ile çalışanlarınızın yetkinlik, hedef ve sorumluluk bazlı performanslarını değerlendirebilir, alınacak yeni kararlarda daha verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Performans değerlendirme modülü çalışanlarınızın gerçek performanslarını doğru veriler ile hesaplayarak çalışan verimliliğini artırmaya ve adil bir süreç yönetimine odaklanır.

Gelişmiş İşe Alım Yönetimi

BilişimHR İşe alım modülü ile şirket tarafından belirlenen açık pozisyonlara en uygun adayları belirleyebilir, uygun adayların işe alım süreçlerini A’dan Z’ye kolaylıkla yapabilirsiniz. Gelişmiş işe alım modülü adaya ait her tülü bilgiyi tutabilir, mülakat sonuçları, referans görüşme sonuçları gibi adaya ait önemli bilgileri tutabilir.

Personel Bordro Yönetimi

Şirket çalışanlarının, bordro hesaplatma işlemlerinin yapıldığı modüldür. İstenilen sayıda bordro türü, ekgelir, kesinti, vergi indirimi ve ek puantaj tanımları yapılabilir. Çalışanlar yasal statülerine göre gruplandırılabilir. Profesyonel bir bordro programı için en iyi çözümü sunar.

Personel Yönetimi

Çalışanlara ait özlük dosyaları, izin yönetimi, fazla mesai yönetimi, harcırah, zimmet yönetimi, kariyer yönetimi, eğitimler ve daha fazlasını BilişimHR ile kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Esnek İş Akışı Süreçleri

İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi’nin temel işlevlerini, esnek iş akış süreçleri ile destekler. Kurumun ihtiyaçlarına yönelik olarak tam işlevsellik sağlar.

Uyarlanabilme Kolaylığı

Esnek parametrik alt yapısıyla, kurumların gereksinimlerine göre hızlı ve güvenilir biçimde uyarlanır. İhtiyaca yönelik özelliklerin hızla entegre edilmesiyle kuruma özel çözümler getirir.

Bilişim HR Modülleri

Özlük ve Organizasyon Modülü İnsan Kaynakları Departmanı (İK) ’nın şirket çalışanlarını tanımladığı, çalışan bilgilerinin (adres, öğrenim, nüfus, öğrenim, önceki iş deneyimi vs.) giriş, düzeltme ve görüntülemesini yaptıkları modüldür. Bu modülün içerisinde esnek organizasyon yapısına (şirket, işyeri, bölüm/departman, görev, ünvan) göre organizasyon sisteme tanımlanıp bu doğrultuda norm tanımlaması yapabilir. Esnek Alanlar tanımlanabilir. Veriler tarihsel bazda tutulduğu için istenilen güne geçiş yapıp hem geçmiş görüntülenebilir, hem de geleceğe dönük işlemler yapılabilir.

İzin Modülü

Şirket çalışanlarının, izin hakediş, izin detay bilgilerinin, giriş, düzeltme ve görüntüleme işlemlerinin yapıldığı modüldür. Bu modülde farklı izin hakedişleri olan personeller için farklı izin hak ediş süreleri tanımlanabilir. Kullanıcı tarafından istenilen sayıda izin türü tanımlanabilir. Tanımlanan izin türleri için varsa minimum maximum kullanma süreleri, herhangi bir cinsiyete yada şirkete bağlı olup olmadığı, hizmet yılından düşülüp düşülmediği, yıllık izin olup olmadığı, tatil günlerinin dikkate alınıp alınmayacağı gibi izin türüne özel tanımlamalar yapılabilir. İzin bilgileri bordro modülüne aktarabilir.

Bordro Modülü

Şirket çalışanlarının, bordro hesaplatma işlemlerinin yapıldığı modüldür. İstenilen sayıda bordro türü, ekgelir, kesinti, vergi indirimi ve ek puantaj tanımları yapılabilir. Çalışanlar yasal statülerine göre gruplandırılabilir. Bu gruplar ve tanımlanan bordro türü detayında hesaplatma formatları oluşturulabilir. Ekgelirlerden hangi yasal vergilerin kesileceği kullanıcı tarafından tanımlanabilir. Bordroya esas çalışma günleri otomatik olarak sistem tarafından oluşturulabilir. Birim ücret bilgisi net/brüt, aylık/günlük/saatlik olarak tarihsel bazda takip edilebilir. Bütün puantajlar (ücret, çalışma günü, ekgelir, kesinti, vergi indirimi vb) excelden aktarılabilir. Aylık kesinti ve ekgelir planlaması yapılabilir. Bordro hesaplamaları toplu yada kişisel bazda hesaplatılabilir. Banka disketi ve SGK ile ilgili raporlar sistemden alınabilir. Kullanılan muhasebe sistemine uygun bordro muhasebe fişi oluşturulabilir.

Harcırah Modülü

Şirket bünyesinde verilen yurtiçi ve yurtdışı harcırahların yönetildiği modüldür. Harcırahlar mevzuata göre hesaplanarak, kullanılan muhasebe sistemine uygun muhasebe fişi oluşturulabilir.

Bütçe Modülü

Yıllık personel bütçesinin, farklı senaryolarla hazırlanmasının sağlandığı modüldür. Farklı ücret zamlarıyla, yeni dönem norm bilgilerine göre, personele verilen ek gelir, eğitim gideri vs gibi bütçe kalemlerinin tüm şirket yada belirli bir organizasyon dahilinde hesaplanabilmesini sağlar.

İşe Alım Modülü

Aday girişlerinin yapıldığı, açılan pozisyon talebine uygun adayların belirlenebildiği ve uygun adayların işe alım işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. Adaya ait her türlü bilgi tutulabilmekte, mülakat sonuçları ve referans görüşme sonuçlarının girilebilmesini sağlar. Kurumsal web adresine başvuran adayların bilgileri aday havuzuna aktarılabilir.

Eğitim Modülü

Eğitim organizasyonlarının oluşturulduğu ve takip edildiği modüldür. Yapılan eğitimlere ait katılımcılar belirlenir, eğitim maliyeti, kaynağı, eğitmen gibi bilgiler takip edilebilir.

Performans Değerlendirme Modülü

Yetkinlik, hedef ve sorumluluk bazlı performans değerlendirme işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Performans 360 Modülü

Çalışanların yetkinliklerinin ast, üst, yandaş seviyesinde değerlendirildiği modüldür. Bu modülde ast, üst, yandaş değerlendiricilerin belirlenerek ilgili çalışana atama işlemleri yapılarak süreç işletilebilmektedir.

Anket Modülü

İstenilen her konuda; değerlendirme yapmak, bilgi toplamak, çalışanların görüş ve düşüncelerini öğrenmek için herhangi bir soru ve cevap sınırı olmaksızın anket oluşturabildiğiniz ve bunları şirket içerisinde istediğiniz kişilerin yanıtlarını toplayabileceğiniz bir modüldür.

Fazla Mesai Modülü

Çalışanların fazla mesai bilgilerinin sistem üzerinden girişinin yapıldığı ve onay akışı doğrultusunda onaylandığı modüldür. İlgili onay sonrasında bu bilgiler Bordro modülüne aktarılabilmekte olup, ekstra manuel süreçler ortadan kalmaktadır. Ayrıca talep edilen, onaylanan ya da süreci devam eden tüm mesai bilgileri de yine bu modül ile takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir.

Talep Modülü

İlgili modül kapsamında Çalışanların İnsan Kaynakları Departmanından ya da İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanlardan bordro, vize yazısı, resim vs. her türlü konuda talepte bulunabileceği ve bu sürecin istenilen iş akışına uygun şekilde devamının sağlanabileceği bir modüldür. Bu modül kapsamında elektronik dokümanlar alınıp, gönderilebilmektedir.

Öneri Modülü

Çalışanların her türlü konuda öneri de bulanabildiği ve bu önerilerin ilgili onay akışları doğrultusunda değerlendirme süreçlerinin işletildiği modüldür. Çalışanlar önerilerinin onay ve süreç aşamalarını takip edebilmektedir.

Görev Tanımları Modülü

İK olarak pozisyonlar özelinde görev tanımlarının versiyonlar halinde hazırlanarak sistemden yayınlandığı modüldür. İlgili yetki tanımlamalarıyla, çalışanlar onay akışı doğrultusunda bu görev tanımlarını revize etmeleri sağlanabilmektedir.

Esnek Yan Haklar Modülü

Şirket bünyesindeki sabit ve esnek yan hak tanımlarının ve gruplama, limit işlemlerinin yapıldığı modüldür. Çalışanlar, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından tanımlanan yan hak limitleri doğrultusunda seçimler yapabilmektedir.

Sosyal Kulüpler Modülü

İnsan Kaynakları Departmanı tarafından belirlenen yetkiler doğrultusunda çalışanların sosyal kulüp oluşturabileceği ve bu kulüplere yönetici, üye olma vb. atamaların sağlanabileceği modüldür. Bu modülde yapılacak etkinlikler ve gerçekleşen etkinliklerle alakalı fotoğraf vb. paylaşımlar yapılabilmektedir.

Zaman Yönetimi Modülü

Sistem içerisinde vardiya tiplerinin ve çalışanların vardiya bilgilerinin tanımlandığı ve takip edilebildiği modüldür. Ayrıca talep edilmesi halinde kullanılan 3.Parti PDKS sistemleri ile entegrasyon sağlayıp, bu bilgilerin de sistemden takip edildiği modüldür. Buradaki bilgiler, sistemde bulun bordro, fazla mesai vb. farklı modüllerle de entegre çalışabilmektedir.