Bizmed Pacs Yazılımı Ekran Görüntüleri

GENEL ÖZELLİKLER

 • Radyoloji tetkikleri için randevular bizmed HBYS üzerinden takip edilir.
 • Doktor, banko çalışanları ve çağrı merkezi üzerinden hızlı bir şekilde tetkik süreleri de hesaplanarak randevu verilir.
 • Tam kapasite olarak cihaz kullanımı sağlanmış, gelir kaybı engellenmiş olur.
 • Bizmed HBYS üzerinden yapılan tetkik istemleri, pacs dahilindeki worklist üzerinden ilgili radyoloji cihazlarına aktarılır.
 • Worklist kullanımı, cihazları kullanan teknisyenlere kolaylık sağlar ve zaman kazandırır.
 • Worklist kullanımı, veri girişini de otomatik hale getirdiğinden hasta verilerinin eksik yada yanlış oluşmasını da engeller.
 • Hasta çekim işlemleri hızlanmış olur. Bizpacs, Dicom 3.0 uyumludur. Marka model bağımsız tüm radyoloji cihazları (CR, DR, CT, MR, Kemiktansitometre, USG) ile uyumludur.
 • Tüm cihazlardan gelen görüntüler pacs sistemine sıkıştırılarak aktarılır. Sıkıştırma işlemi üçte bir oranında az disk kapasitesi ile görüntülerin saklanmasına imkan verir.
 • Bu sayede aynı disk kapasitesi ile üç kat hasta görüntüsü geriye dönük saklanabilir, disk maliyeti azalır.
 • Cihazlardan gelen görüntüler, CD-Robot ile otomatik olarak etiketli cd, dvd olarak hazırlanır.
 • CD-Robot kullanılmıyor ise, istenen her bilgisayardan CD-DVD yazdırmak mümkündür.
 • CD-DVD kullanımı ile film basmak gerekmediği için maliyetler hissedilir şeklide azalır.
 • Tetkiklerin durumu Bizmed HBYS üzerinden takip edilebilir. (Cihaza gönderildi, resim çekildi, rapor yazıldı, vb.) Klinisyen ve radyolog hekimler, bizMED HBYS üzerinden oluşan görüntülere hızlı bir şeklide erişir.
 • Bizpacs görüntüleyici (viewer), pacs sunucu ile streaming bazlı haberleşerek görüntüleri hızlı bir şekilde ekrana taşır.
 • Görüntüleyici uygulaması, standart görüntüleme fonksiyonlarını (çevirme, yaklaştırma, uzunluk-yoğunluk ölçme vb.) destekler.
 • Görüntüleyici uygulaması, ileri görüntüleme fonksiyonlarını (Anahtar resim, MPR, vb.) destekler. Aynı yada farklı hastanın görüntülerini aynı anda görebilir, karşılaştırma yapabilirsiniz.
 • Görüntülen hastanın eski görüntülerine aynı ekran üzerinden kolayca erişebilir, eski görüntüler ile karşılaştırma yapabilirsiniz.
 • Bizmed HBYS ile hem görüntülere, hem de raporlara direkt hasta dosyası üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde erişilir.
 • Görüntülere internet üzerinden, standart görüntüleyici yada web görüntüleyici ile istenen her yerde hızlı ve güvenli bir şekilde erişilebilir.
 • Görüntülere mobil cihazlar üzerinden de erişilebilir. Zaman kaybı önlenir ve acil dosyalar ile ilgili işlemler aksatılmamış olur.
 • Hastanın yanında getirdiği eski görüntüler pacs sistemine aktarılıp, tüm özellikleri ile birlikte kullanılabilir.
 • Görüntüler istenen süre boyunca saklanabilir, istendiği zaman hızlı bir şekilde erişilir, herhangi bir zaman kısıtı yoktur.
 • Görüntüler gün bazlı arşivlendiği için zamanla görüntü sayısı artması eski yada yeni görüntülere erişim hızı azalmaz.
 • Görüntüler otomatik olarak yedeklenebilir, yedek bir pacs sistemine otomatik yönlendirilebilir. Asıl pacs sunucuda yaşanabilecek fiziksel bir sorunda yedek pacs üzerinde kesintisiz çalışma imkanı vardır.Böylece hasta mağduriyeti ve zaman kaybı önlenmiş olur.