Butterfly Bsc Yazılımı Ekran Görüntüleri

Butterfly BSC Nedir?

Butterfly BSC, işletmelerin stratejik hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmalarını sağlayacak stratejileri geliştirmelerine yardımcı olan bir yönetim aracıdır. Bu çerçeve, finansal, müşteri, iç iş süreçleri ve öğrenme ve gelişme olmak üzere dört ana perspektiften oluşur. Butterfly BSC, işletmelerin bu perspektifleri dengeli bir şekilde ele almalarını ve performanslarını ölçmelerini sağlar.

Butterfly BSC'in Sunduğu Avantajlar

  • Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi: Butterfly BSC, işletmelerin stratejik hedeflerini netleştirmelerine ve işletmenin vizyonunu ve misyonunu belirlemelerine yardımcı olur.
  • Performans Ölçümü ve İzleme: Butterfly BSC, işletmelerin performanslarını ölçmelerine ve izlemelerine olanak tanır, böylece stratejik hedeflere ne kadar yaklaşıldığını takip edebilirler.
  • Stratejik Yönetim ve Karar Alma: Butterfly BSC, işletmelerin stratejik yönetim süreçlerini iyileştirir ve veriye dayalı karar alma süreçlerini destekler.
  • İletişim ve İşbirliği: Butterfly BSC, işletmelerin farklı departmanlar arasında iletişimi artırmasına ve işbirliğini teşvik etmesine yardımcı olur.

SWOT Analizi & Aksiyon & Strateji İlişkisinin Kurulması

SWOT Analizleriniz şık ve modern tasarımlı tablolarda hazırlayabilir ve takip edebilirsiniz. SWOT analizleriniz sonucunda belirlediğiniz Güçlü yönlerinizi, gelişime açık yönlerinizi, fırsatlarınızı ve tehditlerinizi aksiyonlar ile stratejik hedeflere bağlayabilir, aksiyon bazında kişilere iş atayabilir ve bütçelendirebilirsiniz.

PESTEL Analizi & Aksiyon & Strateji İlişkisinin Kurulması

PESTEL Analizleriniz şık ve modern tasarımlı tablolarda hazırlayabilir ve takip edebilirsiniz. PESTEL analizleriniz sonucunda belirlediğiniz Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Çevresel ve Yasal gelişmelerin sonuçlarını ve etkilerini aksiyonlar ile stratejik hedeflere bağlayabilir, aksiyon bazında kişilere iş atayabilir ve bütçelendirebilirsiniz.

Risk Analizi & Aksiyon & Strateji İlişkisinin Kurulması

Risk Analizleriniz şık ve modern tasarımlı tablolarda hazırlayabilir ve takip edebilirsiniz. Risk analizleriniz sonucunda belirlediğiniz risk başlıklarını derecelendirebilir, kategorize edebilir, aksiyonlar ile stratejik hedeflere bağlayabilir, aksiyon bazında kişilere iş atayabilir ve bütçelendirebilirsiniz.