E-Yaz İK Yazılımı Yazılımı Ekran Görüntüleri

İnsan Kaynakları Yazılımı | İşe Alma ve Yerleştirme

İK Yazılımı ile iş başvurularını ergonomik çerçevede inceleyebilir, kıyaslayabilir, değerlendirebilir ve kurumsal CV havuzunuzu oluşturabilirsiniz. İnsan Kaynakları başvurulara davetler gönderebilir, mülakat notlarınızı özel bir sayfaya yazabilir, doğru işe doğru personeli daha hızlı belirleyebilir ve işe alım sürecini gerçekleştirebilirsiniz.

Özlük Modülü

İnsan Kaynakları Özlük Modülü ile;

En değerli kaynağınız şüphesiz ki insan kaynağınız. Özlük modülü sayesinde, personelinize ait tüm hususi bilgileri depolayabilir, süzebilir, insan kaynakları çıktı alabilir ve gerekirse tüm arşiv kayıtlarına etkin bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Bordro

Puantaj, Hakediş ve Maaş

İK Yazılımı Bordro modülü ile, çalışanlarınızın maaş hakediş ve puantaj tahakkuk işlemlerini yasal güncel mevzuata uygun olarak hesaplayabilir, yasal eklenti ve kesintileri uygulayabilirsiniz.

PDKS | Personel Devam Kontrol Sistemi Entegrasyonu

KOBİ ERP  teklif yazılımı ile ürün resimli ve varsa ürün teknik özellikli istenilen döviz biriminde kısa zamanda ve detaylı şekilde teklifini oluşturabilirsiniz. Oluşturulan teklifler revizyonları ile birlikte arşivlenebilir, onaylanan teklifleri siparişe veya faturaya dönüştürülmesi tek işlemle sağlayabilirsiniz. Onaylanan, bekleyen ve reddedilen tekliflerin raporlarını personele, şubeye göre alabilir ve detaylı teklif analizleri yapabilirsiniz.

Kadro Performans

Tanımladığınız performans değerleme kriterlerinizi ve süreçlerinizi  dijital ortama taşıyarak hem hız kazanabilir hem de verimliliğinizi artırabilirsiniz.

E-Yaz Yazılım  İK Yazılımı ile  Kadro ve Norm Kadro tanımlamaları yapabilir, terfi ve tenkisat derecelendirmesini uygulayabilir ve haritalandırabilirisiniz.

İnsan Kaynakları Yazılımı | Muhasebe Entegrasyonu

İnsan Kaynakları, personel giderlerinizi, arzu ederseniz dağıtım anahtarları kullanarak çalışma kadro ve koşullarına uygun olarak gider merkezlerine pay edebilir ve otomatik muhasebeleşme işlemini yapabilirsiniz.

Raporlama

Tüm yasal raporlarınızı alabilir ve bunları başka ortamlara transfer edebilirsiniz.