Element Elektronik Belge Yönetim Yazılımı Ekran Görüntüleri

Uygulamamızın Amaç, Hedef ve Kazandırdıkları

 • İlgili mevzuat ve standartların ihtiyaçlarını cevap verebilmek
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve farklı uygulamaların, iş akışlarını ve süreçte oluşan tüm evrak dolaşımını yönetebilmek
 • Kurumlarda veya işletmelerdeki farklı sistemleri birbiri ile entegre çalıştırabilmek
 • Pazarın ihtiyacına yönelik bütünleşik ve modüler uygulamalar sunmak
 • Tüm ERP ve Bilgi Sistemleri ile, mobil uygulamalarla entegre edilebilir bir alt yapı oluşturmak,
 • farklı uygulamaların süreçlerini yönetebilmek,
 • izleyebilmek Benzer işlerin iki farklı uygulamada tekrarının önüne geçmek İzlenebilirliğe katkı sağlamak,
 • ilişkili bilgiye erişimi kolaylaştırmak Kurumsal Kalite ve İç Kontrol çalışmalarına katkı sağlamak
 • Kurumların ve işletmelerin daha iyi yönetebilmelerine katkı sağlamak
 • Kurum ve işletmelerin kendilerine özgü süreçlerini yönetebilmelerine, süreçleri iyileştirebilmelerine yardımcı olmak
 • Yoğun doküman trafiğinin yol açtığı hataları en aza indirgemek, Güvenli belge erişimi sağlamak,
 • yetkisiz erişimlerin ortadan kaldırılması,
 • Kağıt israfını önlemek,
 • Yazışmaların standardizasyonunu sağlamak,
 • Yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerini kısaltmak,
 • Fiziksel yıpranma ve kaybolmaları önlemek,
 • Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf,
 • Kurum içi ve kurumlar arasında hızlı-etkili iletişim
 • Kurumsal hafızanın korunması ve geleceğe aktarımı,
 • Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesidir.