Finalizer Bordro Yazılımı Ekran Görüntüleri

Finalizer Bordro

İk sürecindeki işe alım modülüyle başlayan süreç esnek bir bordrolama yönetimiyle yönetilmektedir.içinde çok farklı sektör ve kurumlara göre uygulanabilen esnek bir yapısı vardır. Üretim işletmeleri, hizmet işletmeleri, eğitim kurumları, sağlık kurumları gibi bir çok iş koluna has özellikleri tek bir platformda yönetebilen online bir sistemdir. Sistem tamamen web tabanlı ve kullanıcı yetkilendirmesine imkân tanıyan 360 derece tam bir ik bordro ve iş takip otomasyon sistemidir. İk ve bordro sürecinin tam bir uyum içinde çalışması sağlanarak personelin işe başlama sürecinden kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanacağı sürece kadar bütün süreçlerdeki dokümantasyonu eksiksiz ve doğru olarak yönetilebilmesine olanak sağlamaktadır. Sistem muhasebe finans ve diğer tüm sistemlerle entegre olabilecek kolay kullanılabilen ara yüzde tasarlanmıştır. Sektörel ve yönetimsel personele ilişkin her türlü raporun alınabildiği alt yapıya sahiptir.