Fiziksel Güvenlik Çözümleri Yazılımı Ekran Görüntüleri

Daha Verimli ve Sağlıklı Güvenlik Altyapısı

Fiziksel güvenlik sistemleri ve bilgi sistemlerinin birleşimi ile daha sağlıklı ve verimli güvenlik sistemlerinin altyapısı oluşturulur. Fiziksel güvenliği şirket hedefleri ve ihtiyaçları ile uyumlu yönetir.

Video Güvenlik Sistemleri

Güvenilir, ölçeklenebilir video güvenlik sistemleri stabil video güvenlik altyapıları oluşturulur. SDK'lar ile desteklenen açık mimariler ile erişim kontrol gibi sistemler ile entegre olarak uçtan uca güvenlik sağlanır.

Takip Yöntemleri

Giyilebilir, mobil ve IoT teknolojileri ile çalışan, ziyaretçi ve varlıkların kapalı alanlarda takibi sağlanır. Bu sayede kritik lokasyonda yalnız çalışan personelin acil durumlarda takibi ve ziyaretçilerin rotasının izlenmesi sağlanır. Ayrıca, Yangın tüpü gibi kritik güvenlik varlıkların yönetimi ile güvenlik ekipmanlarının sürekli hazır kalması sağlanır.

Erişim Kontrol Sistemleri

çıkış, konum bazlı raporlama, iş süreçlerine gre güvenlik yönetimi ile kartlı geçiş sistemi.

Çit Üstü Güvenlik

Çitlerde oluşan tehditlerin algılanması, hat kesilme tespiti ve tehdit lokalizasyonu, video analitik sistemleri ile entegrasyon.

Video Güvenlik Sistemleri

Güvenilir, ölçeklenebilir video güvenlik sistemleri video güvenlik altyapıları