Fonet Opiz Yazılımı Ekran Görüntüleri

OPERASYONEL İŞ ZEKASI

Günümüzde artık hemen hemen her kurum, iş süreçlerini yönetmek için bir otomasyona sahiptir. Ancak, Sağlık sektöründe neredeyse hiçbir kurum, biriken bu verilerden, zamanı kısıtlı olan ve bilgiye hızlı erişim ihtiyacı duyan yöneticilerinin gereksinim duydukları ve karar alma süreçlerinde önemli olan akıllı raporlar üretememektedir.Oysaki, dünyada yapılan araştırmalarda, sistemde mevcut olan ve farklı entegrasyonlar ile oluşan büyük verileri doğru analiz edebilen kurumların, bir çok noktada rakiplerine göre bir kaç adım ileride oldukları tespit edilmiştir.

 FONET OPİZ ile,

 • Kurumlarımız, yetkileri dâhilinde veritabanlarından diledikleri sorguları yapılabilmektedir.
 • FONET OPİZ ile, tek bakışta kurum süreçlerinde aksayan noktalar tespit edilebilmektedir.
 • İstedikleri raporları kendileri hazırlayabilmektedirler.
 • Saatler süren raporlara , saniyeler içinde erişilebilmektedir.
 • Web tabanlı olması sayesinde, internetin olduğu her yerden raporlara erişim sağlanbilmektedir.
 • Internete bağlanan tüm mobil cihazlar üzerinden yetkiler dahilinde güvenli bir şekilde raporlara erişim sağlanabilmektedir.
 • Fonet OPİZ ile hazır olarak gelen Kurumsal Portal’e ek olarak, sadece 1 dk ile kişisel Web Portal oluşturulabilmektedir.
 • Fonet OPİZ kullanıcılarının, diledikler takdirde tasarlamış oldukları kişisel raporları diğer kullanıcılar ile rahatlıkla paylaşabilmekte ve bu şekilde kurumsal rapor havuzu oluşturulabilmektedir.
 • Farklı kurumlara Faks, E-Mail, Posta gibi yöntemler ile veri paylaşımı yerine, kendilerine verilecek kullanıcı adı / şifre ile sadece görmeleri istenen raporlar online olarak paylaşılabilmektedir.
 • FONET OPİZ; veritabanından bağımsız olarak çalışabilmektedir.
 • FONET OPİZ; aynı anda birden fazla veritabanı ile birlikte çalışabilmektedir.

Ofis Uygulamaları ile Karşılıklı Entegrasyon

Ofis uygulamaları ile entegrasyon, bir çok ürün tarafından sağlanabilen bir özelliktir. Ancak iş Zekası gibi istatistiksel ve görsel raporların önemli olduğu sistemlerde ofis uygulamalarına rapor gönderirken rapor formatlarının bozulmaması önemlidir.

FONET OPİZ’in ofis entegrasyonunda iki anahtar unsur bulunmaktadır;

 • Ekranda görülen grafik ve raporların, tüm ofis uygulamalarına hiçbir özelliğini kaybetmeden aynı formatta aktarılabilmesi
 • Ofis uygulamalarına“iş Zekası” menüsünün eklenti olarak gelmesi ve bu sayede Word-Excel-PowerPoint kullanıcılarının FONET OPİZ’e giriş yapmadan raporlarına direkt olarak Ofis uygulaması içerisinden erişebilmesi

Sağlık Sektöründe bir çok başarılı projeye imza atmış FONET olarak, standart klasik ve esnek olmayan düz raporlamalar yerine, kurumlara vizyon katan, süreçlerine doğrudan katma değer sağlayan, otomasyon sistemlerinden bağımsız ve tamamen sürükle-bırak yöntemi ile sağlık yöneticilerinin kendi raporlarını oluşturabildikleri bir sistemin gerekliliğine inanıyoruz. işte tam bu noktada, bu ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek FONET OPİZ’i sizler için tasarladık.