Genom İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı Ekran Görüntüleri

İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME

Kurumsal organizasyon yapısı taslakları oluşturulup, organizasyon yapısının öğeleri arasında ast-üst, yardımcı, özel bağlar tanımlanabilir. Oluşturulan taslaklar yardımıyla işyerlerine ilişkin organizasyon yapıları belirlenip, kadrolar açılarak bu kadrolara personel ataması yapılabilir.

İş Başvuruları Yönetimi

Kurum içindeki açık pozisyonlara en uygun adayları seçmek için ihtiyaç duyacağınız başvuru ve aday havuzu yönetimini kolaylaştırıyoruz.

Seçme ve Yerleştirme

İşe Alım modülü ile şirketinizin bütün iş başvuruları ve işe alım süreçlerini ortak bir noktadan yönetmenize yardımcı oluyoruz.

İş Başvuruları Portali

İşe Alım modülü ile şirketinizin bütün iş başvuruları ve işe alım süreçlerini ortak bir noktadan yönetmenize yardımcı oluyoruz.

İŞGÜCÜ YÖNETİMİ

Kurumsal organizasyon yapısı taslakları oluşturulup, organizasyon yapısının öğeleri arasında ast-üst, yardımcı, özel bağlar tanımlanabilir. Oluşturulan taslaklar yardımıyla işyerlerine ilişkin organizasyon yapıları belirlenip, kadrolar açılarak bu kadrolara personel ataması yapılabilir.

 • Organizasyon Yapısı
 • İzin Yönetimi
 • Zam ve Terfi İşlemleri
 • Seyahat ve Masraf Yönetimi
 • İşyeri Hekimliği/Sağlık İşlemleri
 • Devam Kontrol Arka Ofis (PDKS)
 • Yan Haklar ve Zimmet

EĞİTİM VE GELİŞİM

Kurum içi ya da kurum dışı verilen eğitimlerin planlanması ,gerçekleştirilmesi ve giderlerinin katılımcı bazında izlenmesini sağlar. Kurum tarafından verilen eğitimler konuları, eğitimcileri, konu içerikleri ile tanımlanabilir, sınavlı ya da sınavsız eğitimler planlanabilir, eğtim programlarının gerçekleşen harcamaları girilerek daha önce planlanan eğitim gider tahminleri ile karşılaştırılabilir. Eğitim Katalog ve Programları

 • Eğitim Katılım Koşulları
 • Eğitim Katılım ve Sonuçları
 • Eğitim Giderleri Takibi
 • Eğitim Talep ve Onay Akışları
 • Eğitim Değerlendirme
 • Kapsamlı Rapor ve Analizler

YETENEK YÖNETİMİ

Farklı iş ailelerinde, farklı görev ve unvanlar ile çalışan her personel farklı kriterler ile değerlendirmeyi gerektirir. Performans hedef belirleme ya da değerlendirme görüşmesini yapacak kişilerin değerlendirmelerini çalışanın organizasyonunuzdaki yeri ve görevine göre aynı kriterler üzerinden yapabilmesini sağlamak için performans değerlendirme formları tanımlayabilirsiniz.

Performans Değerlendirme

Yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme formları tanımları, değerlendirme kapsamları, belirleme, revizyon ve değerlendirme iş akışları, kişisel gelişim planları.

Kariyer Yönetimi

Kariyer yolları ve bu yollarda ilerleme sırası, kariyer yolları arasındaki geçişler (kariyer köprüleri) tanımlanarak kariyer matrisleri oluşturulabilir.

Yetenek Yönetimi

Çalışanların performans notlarına göre yetenek matrislerindeki düzeylerini belirlenmesi ve yeteneklerin gelişimlerinin yönetilmesi ve izlenmesi

ÜCRET YÖNETİMİ

Kurum içi ya da kurum dışı verilen eğitimlerin planlanması ,gerçekleştirilmesi ve giderlerinin katılımcı bazında izlenmesini sağlar. Kurum tarafından verilen eğitimler konuları, eğitimcileri, konu içerikleri ile tanımlanabilir, sınavlı ya da sınavsız eğitimler planlanabilir, eğtim programlarının gerçekleşen harcamaları girilerek daha önce planlanan eğitim gider tahminleri ile karşılaştırılabilir.

 • Bordro
 • Muhasebeleştirme
 • Avans ve Personel Borçları
 • Ücret ve Ödenek Modeli
 • Bütçe