GMS.NET Yazılımı Ekran Görüntüleri

GMS.NET Yazılımı

• Genel Muhasebe

• İşletme Defteri

• Personel Bordro

• Demirbaş Takip

• Beyanname modüllerinden oluşur.

GMS.NET Yazılımı, Microsoft .NET teknolojisi, C# programlama dili ve MS SQL Server Veritabanı sistemi kullanılarak hazırlanmıştır. Windows XP ve daha sonraki tüm masaüstü ve sunucu Windows İşletim Sistemlerinde çalışır. GMS.NET Yazılımında yeralan modüller arasında tam bir entegrasyon sağlanmıştır. Örneğin, Personel Bordro modülünde hazırlanan bordro tahakkuk sonuçları Genel Muhasebe modülüne fiş olarak, İşletme Defteri modülüne ise gider işlemi olarak aktarılır. Daha sonra, Beyanname modülü bu bilgileri Muhtasar Beyannameyi hazırlarken kullanır.

GMS.NET Yazılımı yukarıda sayılan ana modüllerin yanısıra

• Banka ekstresi fişleştirme (Excel, PDF ve metin formatlı dosyalardan)

• Banka kredileri fişleştirme

• Sigorta poliçeleri fişleştirme/gider kaydı

• Z raporları fişleştirme/gider kaydı

• Başka yazılımlardan Excel ortamında alınan fatura bilgilerinin fişleştirilmesi

• Çok sayıdaki standart yapılı belgelerden (Müstahsil Makbuzu gibi) hızlı fiş üretilmesini sağlayan Fiş Master uygulaması

• Her türlü kiralık varlığın (gayrimenkul, araç gibi) tahakkuk ve fişleştirme/giderleştirme işlemleri için Kira Yöneticisi

• Geçmiş dönemlere ait verilerin cari dönemdeki mizan ve muavin raporlarında kullanılmasını sağlayan Çoklu   Dönem  Yöneticisi gibi alt modüllerle güçlendirilmiştir.

Beyanname modülünde

• KDV-1 Beyannamesi

• KDV-2 Beyannamesi

• Muhtasar Beyanname

• Ba/Bs Formları

• Kesin Mizan Bildirimi tamamen otomatik olarak,

• Kurumlar Vergisi Beyannamesi

• Gelir Vergisi Beyannamesi

• Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi

• Gelir Geçici Vergi Beyannamesi

• Damga Vergisi Beyannamesi

ise kısmen hazırlanmakta ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmektedir TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet Araştırması (YSHİ) anket formlarını otomatik olarak hazırlayıp TÜİK’e web servisleri aracılığıyla gönderebilirsiniz. GMS.NET kullanıcıları, her ay yayınlanan yazılım güncellemeleri ve destek hizmetlerinden bir yıllık garanti süresinde ücretsiz olarak, daha sonra da düşük bir yıllık ücret karşılığında yararlanırlar.