Link Güneş Sistemi Yazılımı Ekran Görüntüleri

GENEL ÖZELLİKLER

Güvenlik

 • İşletmeler için büyük önem taşıyan kritik bilgilerin yalnız ilgili kişilerin kullanımına sunulması amacıyla Güneş Sistemi Li-Nova içinde geniş güvenlik özellikleri tasarlanmıştır.
 • Kullanıcı veya kullanıcı grupları bazında okuma, yazma ve değiştirme özellikleri tanımlı adımlara göre verilebilmektedir.
 • Seçenekler bazında tanım verilebilir.
 • Dosya, Saha ve Evrak bazında tanım verilebilir.
 • Dosyalara Güvenlik kodları verilebilir.
 • Raporlar kullanıcılar bazında güvenlik işlemine tabi tutulabilir.
 • Evraklarda istenilen sahalar için bilgi girişi zorunlu hale getirilebilir.
 • Kullanıcı menüsünde sadece yetkisi olan evraklar görüntülenebilir.
 • Kullanıcı şifreleri, şifreleme standartlarına uyğun şekilde belirlenir ve tanımlanan süre dolduğunda değiştirilebilir

Gölge Dosya

 • Sisteme girilmiş tüm bilgilere geriye dönük ulaşılmasını sağlayan gölge dosya özelliği, işletmelerin hata riskini en aza indirerek doğru bilgiye ulaşmaları için tasarlanmıştır.
 • Gölge Dosya ile olağan dışı bir kullanımın nereden ve kimden kaynaklandığı tespit edilir.
 • Silinen ve değiştirilen tüm kayıtlara ulaşılarak bilgi üzerinde denetim ve istenilen bilgiye geri dönülme imkanı sağlar.
 • Kayıtlar üzerinde yapılan tüm işlemlerin hangi kullanıcı tarafından, hangi tarih ve saatte işlem yapıldığına ilişkin istenilen bilgiler raporlanır.
 • Bilgi paylaşımının verimli hale getirilmesi hedeflenerek, Gölge Dosya'da yer alan bilgilerin transfer edilebilmesi sayesinde işletmelere hızlı ve güncel konsalidasyon imkanı sunulur.

Evrak Onay Akışı

 • Bilginin kontrollü yönetilmesi amacıyla oluşturulan evrak onay akışı, Güneş Sistemi Li-Nova içinde oluşan evrakların onaydan geçirilmek üzere dolaşıma çıkarılmasını sağlamaktadır.
 • Evrak Onay Akışı ile, onaylanacak evrak tipleri belirlenir.
 • İlgili evrakların istenilen özelliğe sahip olanları onay mekanizmasına dahil edilir.
 • Evrakları onaylayacak kullanıcılar sisteme hiyerarşik bir sıra ile tanımlanır.
 • Kullanıcı şirkette veya şirkette olmasa da bulunduğu ortamdan mail olarak gelen onaylama evrağını onaylayarak, evrak onayını tamamlamış olur ya da evrakları Güneş Sistemi Li-Nova içinde onay bekleyen evraklardan onaylayarak sisteme kabul edilmesi imkanı verilir.
 • Evraklar onaylanana kadar sanal bir evrak olarak sistemde dolaşır.
 • Onaya gönderilen evrağın hangi aşamada olduğu takip edilebilir.
 • Onaylanmayan evrağın onaylanmama nedeni kaydedilebilir.
 • Onaylanan evrakların bir merkezde toplanarak arşivlenmesi sağlanabilir.
 • Dövizli Kullanım

Güneş Sistemi Li-Nova içerisinde gerçekleştirilen tüm işlemler yerel para birimi dışında istenilen bir döviz cinsine göre de takip edilebilmektedir. Dövizli kullanım özelliğiyle;

 • Merkez Bankası Döviz Kurları, internetten otomatik transfer edilir.
 • İstenilen döviz cinsine göre takip edilir.
 • TL olarak girilen bilgiler dövize, döviz olarak girilen bilgiler
 • TL'ye otomatik olarak çevrilebilir.
 • Çapraz kur paritesine göre hesaplamalar yapılabilir.
 • Sistemde kayıtlı tüm bilgiler işlem tarihindeki döviz cinsi ve kuru üzerinden raporlanabilir.
 • Döviz kurundaki değişikliklerin izlenmesine yönelik grafiksel raporlar alınabilir.
 • Farklı döviz cinsi ve kuruna göre analizler yapılabilir.

Link Güneş Sistemi, orta ve büyük boy kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan bir Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. Üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik ve akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara göre hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür.

Hızla küreselleşen dünyada en önemli yönetim sorunları olan;

 • Maliyetler nasıl daha iyi kontrol edilir ve düşürülebilir
 • Daha az veya sıfır stokla nasıl çalışılabilir
 • Masraf merkezlerine göre maliyetler nasıl ayrıştırabilir
 • Pazar dinamiklerine göre eldeki kaynaklar nasıl daha verimli kullanılabilir
 • Kurum içi süreçler nasıl daha kaliteli ve hızlı hale getirilebilir, denetlenebilir
 • Geçmiş dönem bilgileri nasıl daha sağlıklı değerlendirilir
 • İçinde bulunulan şartlar ve geçmiş deneyimlere dayanarak ileriye yönelik planlama nasıl daha iyi yapılabilir
 • Küresel veya yerel ağır rekabet şartlarında satışlar nasıl arttırılabilir.
 • Karlılığın veya Pazar payının büyütülebilmesi için en iyi bilgi yönetimi nasıl yapılabilir.
 • Darboğazlara ve atıl kalmaya yol açmayan bir nakit yönetimi nasıl yapılabilir
 • Sabit veya yürüyen dönemli bütçe kontrolü nasıl yapılabilir sorularına cevap vermek üzere tasarlanmıştır.

e-DÖNÜŞÜM süreçlerinde %100 mevzuata uyumlu olan Link Güneş Sistemi, zamandan tasarruf etmenizde en büyük yardımcınız...

Teknolojinin sunduğu olanaklar nerede ise onsekiz ayda bir, iki katı kapasiteye sahip olmamızı sağlamaktadır. Buna karşılık ödenen bedel ise düşme eğilimindendir. Bu bakış açısı ile Güneş Sisteminin öngörüleri şu şekildedir.

 • Gelişen internet teknolojisi ile mesafelerin önemi kalmamış, uzak coğrafyalardaki şubeler, bürolar, müşteriler ve tedarikçiler aynı veritabanını paylaşabilir hale gelmiştir
 • Güneş Sisteminin web özellikleri ile kurum içi, işten işe (B2B) ve işten tüketiciye (B2C) uygulamalar hayatın bir parçasıdır.
 • Kurum personeli kurumun tüm işlemlerini uzaktan takip edebilir ve yönetebilir
 • Müşteriler ve bayiler kurumun kendilerine açık bilgilerini izleyebilir, siparişlerini, stok seviyelerini, fiyatları ve teslim sürelerini görebilirler
 • Tedarikçiler ise sundukları malların stok seviyelerini, stok devir hızlarını izleyebilirler.
 • Tüm bunlar herhangi bir eğitime veya özel ihtisasa gerek göstermeyen basit kullanıcı arayüzleri gerektirmektedir.
 • Bu eğilim Güneş Sisteminin tasarımı sırasında ele alınan en öncelikli konulardandır. Müşteri-Kurum-Tedarikçi zinciri, yaşayan bir organizma olarak ele alındığında, Güneş Sistemi bilgiyi oluştuğu noktada, kaynağından toplamayı hedef almaktadır.