Hansoft Hukuk Otomasyon Yazılımı Ekran Görüntüleri

Hansoft Hukuk Otomasyon İle Neler Yapabilirsiniz?

İCRA MODULÜ

Toplu Dosya Aktarımı

Kurum ve Şahıs dosyalarınızı saniyeler içinde basit bir excel dosyası ile programımıza tek tuşla aktarabilirsiniz. Program yükleyeceğiniz excel şablonunu da sizin için otomatik olarak düzenler. Kullanılan üstün teknolojiler sayesinde saniyede 1000 adet dosya programımıza kaydedilebilmektedir. Örneğin 50.000 adet icra dosyası bulunan bir hukuk bürosunun tüm dosyaları Hansoft programına 5 saniye içinde tamamen aktarılabilmektedir. İstenirse icra ve dava dosyalarının UYAP sisteminden çekilerek programa kaydedilmesi de mümkündür. Başka programlardan programımıza geçiş süreci de çok pratik ve kolaydır. Tek tuşla tüm dosya ve verilerinizi saniyeler içinde programımıza aktarabilmeniz sayesinde Hansoft'un şaşırtıcı yapay zeka sistemine entegrasyonunuz tamamlanmış olacak.

Yüklenen Dosya Bilgilerini Saniyeler İçinde Uyap'tan Güncelleme

Programa aktardığınız dosyalarınızın genel bilgilerinin(açık-kapalı durumları, kapandıysa kapanma nedeni, borçlu adı, borçlu tc, varsa ikinci borçlu bilgileri ve dosyaya ilişkin diğer tüm bilgileri) tercihe bağlı olarak saniyeler içinde UYAP'taki güncel verilerle düzeltilmesini sağlayabilirsiniz.

Toplu Malvarlığı Sorguları

Programa yüklediğiniz dosyalarınızı, program tarafından sunulan çok geniş kapsamlı filtre seçenekleriyle (alacak miktarı-kurum adı-tebligat durumu-itiraz var mı- vekalet ücreti vs.) getirerek toplu bir şekilde malvarlığı sorgularını yapabilirsiniz. Mernis, SGK, Araç, Tapu, Maaş, Banka, Ptt Hesabı, Alacaklı Olunan İcra Dosyaları gibi Uyap'ta bulunan tüm malvarlığı sorgularını programımız üzerinden ayrı ayrı veya toplu olarak gerçekleştirebilirsiniz. Programda kullanılan teknoloji sayesinde sorgu işlemi sırasında elektrik dahi kesilse programı tekrar açtığınızda sorgu işlemini kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz. Yine sorgu sırasında Uyap bağlantısının kesilmesi durumunda da program, Uyap bağlantısı yeniden sağlandığında kendiliğinden işlemlere kaldığı yerden devam eder.

Yapay Zeka Analizi Modulü

Hansoft Hukuk Programının en can alıcı noktalarından biri olan Yapay Zeka Analiz modulü ile programımız, yapılan malvarlığı sorgularını, o güne kadar dosyada yapılmış diğer bütün işlemlerle birlikte değerlendirerek avukata bir sonraki yapılması gereken işlemi yahut eksik yapılmış olan işlemi göstermektedir. Yapay Zeka Analiz Modulü, gönderdiğiniz talepleri ve bu taleplerle ilgili adliyede olup biten herşeyi analiz ederek yorumlar ve yapılması gereken işleri kendisi belirler. Böylece Programın yapması gereken işleri programa, personelin yapması gereken işleri personele otomatik olarak atayabilmenizi sağlar. Bu sayede ofis ve adliye personelleriniz, yapılan işlemlerin akıbetini ve bir sonraki yapılacak işlemin ne olduğunu belirlemek için saatler boyu süren uğraşlardan tek tıkla kurtulmuş olur ve yapay zekanın verdiği teknolojik imkanlarla iş yükünüz en asgari seviyeye iner. Böylelikle tüm işleriniz kısa sürede çok seri bir şekilde organize edilir.

Toplu Haciz-Tebligat Talebi Gönderimi

Program, Yapay Zeka Analizi sonucunda hangi dosyalarınızın bila olup hangilerinin tebliğ olduğunu algılayacak ve bila olan dosyalarınızdan hangilerinin tebligat talebi gönderilebilir durumda olduğunu size gösterecektir. Yine tebliğ olan dosyalarınızda ise yapılan analizler neticesinde hangi malvarlıklarına talep gönderilebileceği size gösterilerek onay vermeniz durumunda bu dosyalara talepler gönderilecektir. Hansoft Hukuk Otomasyon programında kullanılan yeni teknoloji sayesinde bir icra dosyasından gönderilecek olan birden fazla haciz talebi tek bir talebin içinde birleştirilebilir. Örneğin bir dosyada borçlunun 5 adet aracı, 4 adet tapusu ve 1 adet maaş kaydı için haczi gönderimi yapılacağını düşündüğümüzde, program bu taleplerin tamamını tek bir haciz talebinin içine gömüp bu şekilde dosyaya gönderecektir. Böylece icra müdürünün her bir malvarlığı için ayrı ayrı karar vermesine gerek kalmayacak, tek bir talebin içinden bütün taleplere topluca karar verebilecektir. Bu da taleplerinize hızlı bir şekilde karar alabilmenizi sağlayacaktır.

Gönderilen Taleplerin Sonuçlarını Analiz Ederek Raporlama

Uyap dosyalarına gönderdiğiniz tüm talepler, program tarafından analiz edilir. Program, bu taleplere müdürlerin verdiği kararları, talep kabul edilmişse bu talebin gereğini yapacak olan memurun kim olduğunu, talep reddedilmişse ret gerekçesinin ne olduğunu belirleyerek ret gerekçesine göre adliye personeline iş atanmasını sağlar. Böylelikle personellerinizin adliyede daire daire dolaşmasının önüne geçilmiş olur. Hansoft Programının Yapay Zeka Modulünü insan üstü hızla çalışan icra katibiniz gibi düşünebilirsiniz. Örneğin 10 farklı icra dairesine toplamda 10.000 adet çeşitli malvarlığı haczi talepleri gönderdiğinizi düşünün. Normalde bu taleplerin akıbetlerinin ve devam işlemlerinin adliye personeliniz tarafından tek tek daire daire dolaşılıp takip edilmesi ve işleminin tamamına erdirilmesi gerekir. Ancak programımız süper güçleri olan bir adliye personeli gibi hareket ederek gönderilmiş olan bu 10.000 adet haciz talebinin sonucunda nelerin eksik yapıldığını kontrol eder ve dakikalar içinde önünüze getirir. Dolayısıyla programımızı kullanmaya başladığınızda hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olursunuz.

Uyap Toplu Takip ve Toplu Mts Takibi Başlatma

Kurumunuzdan size tevdi edilen dosyaları tek tuşla dakikalar içinde UYAP sistemi üzerinde başlatabilirsiniz. Ayrıca programımızda yer alan kota kontrol ayarı sayesinde takip başlatılırken kotanızın bulunduğu icra dairesinden başka bir daireye takibin düşeceği tespit edilerek takip başlatma işlemi otomatik olarak durdurulur. Böylece icra dosyalarınızın farklı icra dairelerine dağılmasının önüne geçebilirsiniz.

Toplu Müzekkere Hazırlama

Program, gönderdiği haciz taleplerinin müzekkerelerini de kendisi hazırlar. Müzekkerenin içine o malvarlığıyla ilgili olan tüm bilgileri yazar. Örneğin 103 müzekkeresini hazırlarken Yapay Zeka Modulü ile tapu dairesinin cevabından otomatik olarak gerekli tüm bilgileri okur ve müzekkerede ilgili yerlere yazar. Böylece müzekkereler için tek tek bilgi doldurmanıza veya ayrı bir excel listesi hazırlamanıza gerek kalmadan binlerce müzekkereyi saniyeler içinde hazırlarsınız.

Call Center Ekranı ve Günlük-Aylık İş Atama/Takibi

Amacımız bir avukatlık bürosunda doğması muhtemel tüm ihtiyaçlara çözüm üretmek. Adliye personellerinize iş atayabildiğiniz gibi ofis içi personellerinizin de tüm İş Atama/İş Takibi ve Yönetim işlerini program üzerinden yapabilirsiniz. Call Centerlarınıza günlük olarak iş atayabilir, bu işlerin yapılıp yapılmadığını günlük olarak takip edebilir ve ayrıntılı rapor alabilirsiniz. Program atanan işleri personellerinize hem program içinden hem de mail yoluyla günlük olarak hatırlatacaktır.

Diğer Pek Çok Özellik

Programın tüm özelliklerini burada anlatmamız mümkün değil. Ancak bir avukatın Uyap sistemi üzerinden yapabileceği tüm işlemleri toplu olarak saniyeler içinde yapan Hansoft Hukuk Otomasyon Programının tüm özelliklerini görmek için demo sürümü talebinde bulunabilirsiniz. Programın yapabildiklerini ve diğer programlara göre üstün yanlarını gördükten sonra bırakmak istemeyeceğinizden eminiz.

DAVA MODULÜ

Dava Dosyalarını Uyaptan Otomatik Olarak Aktarma

Uyapta bulunan tüm Açık/Kapalı dosyalarınızı UYAP'tan otomatik olarak getirerek evraklarıyla birlikte programın içine kaydeder. Uzun saatler harcayarak dava dosyalarınızın Excelini hazırlama zahmetinden sizi kurtarır. Davalarınızı tüm bilgileri ile birlikte programa kaydeder. İstenirse bir excel dosyası programa yüklenerek de dava dosyalarının kaydedilmesi imkanı bulunmaktadır.

Dava Dosya Evrakları Uyap İle Anlık Olarak Entegredir

Programa aktardığınız dava dosyalarınızın içinde bulunan evraklar anlık olarak Uyap ile senkronize edilir ve düzenli bir şekilde dava dosyasının içinde gruplandırılır. Böylece program içinden bir dava dosyanıza girdiğinizde dosyada bulunan evrakları Uyap sistemine girmeye gerek kalmadan anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.

Dava Dosya Evraklarını Saklamakla Kalmayıp Tüm Evrak Türlerini Kendi İçinde Açabilir

Programdan dava dosyasını açtığınızda sanki Uyap sisteminden dosyaya girmişsiniz gibi tüm evrakları görüntüleyip yine programın içinde açabilirsiniz. Program içinde birden fazla evrakın yan yana sekme şeklinde açılabilmesi sayesinde örneğin istinaf başvuru dilekçesi hazırlarken dava dilekçesi - cevap - bilirkişi raporu vb. ilgili evrakları yan yana açıp anlık olarak inceleyebilir, dilekçenizi buna göre şekillendirebilirsiniz. İhtiyaç duymanız halinde tüm evrak türlerini 'Pdf' formatında dışa aktarabilirsiniz.

Dava İş Atama ve Hatırlatma Sistemiyle Süre Kaçırma Derdinden Kurtulursunuz

Dava dosyalarından tüm süreli işleri, görev tanımına göre çalışan avukat ve personellerinize atayabilirsiniz. Atanan her bir iş için o görevi yapacak olan kişinin kim olacağını, o işi takip etmeye, işi onaylama veya revize etmeye kimin yetkisinin bulunacağını ve o işleri kimlerin görüntüleyebileceğini ayrıntılı olarak düzenleyebilirsiniz. Atanan bu işler, personele atandığı anda, her günün başında ve gün içinde periyodik olarak hem program içinde bildirim olarak hem de mail olarak ilgililerine hatırlatılacaktır. Atanan tüm işleri tek bir ekrandan takip ederek işin son tarihine kaç gün kaldığını, işin durumunun ne olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Böylece dava dosyalarınızda süre kaçırma derdinden kurtulursunuz.

Duruşma Listeleri Uyap İle Entegredir

Duruşma listeleriniz aylık olarak Uyap’tan alınarak programa kaydedilir. Hangi duruşmaya hangi avukatın gireceğini ve duruşmada nelerin söylenip nelere dikkat edilmesi gerektiği ayrıntılı olarak programa girilebilir. Ayrıca her duruşmadan sonra eğer o duruşmaya ait süreli bir iş varsa bu işin ataması yapılarak duruşmadan doğan işler de takip edilebilir. Bu sayede dosya yükü fazla da olsa az da olsa tüm bürolar için duruşma düzeni aylık olarak sağlanmış olur.

MASRAF VE ESMM MODULÜ

Masraf Takip Etme Derdine Son

Masraf takibi bir avukat için en önemli konulardan biridir. Avukat, kayıt ve düzen altına almadığı masraflarını müvekkilinden isterken güçlük çekecektir. Hansoft Hukuk Otomasyon, avukatın karşılaşacağı tüm bu problemleri %100 çözecek şekilde tasarlanmıştır. Masraf modulü sayesinde, tüm müvekkilleriniz için herhangi bir sınırlama olmaksızın ayrı ayrı cari kartları oluşturabilir ve tüm avans ve masraf hareketlerinin takibini bu kartlardan sağlayabilirsiniz. Masraflara ilişkin evrakların da programa kaydedilmesi mümkündür. Böylece dilediğiniz zaman tek tuşa basarak müvekkilinizden tüm masraflarınızı evraklarıyla birlikte belgelendirerek talep edebilirsiniz.

Bankalarınıza Entegre Bir Şekilde Çalışır. Gözden Kaçan Masraf Bırakmaz

Program kurulduğunda avukatın izni sonrası Vakıfbank ve Barokart sistemlerine bağlanarak buradan yapılan harcamaları getirir ve programa girilmiş olan masraflarla karşılaştırır. Örneğin hukuk bürosunda 100 çalışan bulunduğunu, bu çalışanların her gün yaklaşık 5.000 TL masraf yaptığını aylık toplam 100.000 TL masraf yapıldığını varsayalım. Ofiste çalışan Ahmet hafta başında yaptığı 100 TL'lik masrafı programa işlemeyi unutmuş olsun. Normalde bu kadar yoğun harcamaların yapıldığı bir büroda Ahmet tarafından yapılmış olan bu harcamanın gözden kaçması kaçınılmazdır. Gözden kaçan kayıt dışı masraflar ise avukat tarafından müvekkilinden istenemeyecektir. Belki de masrafın yapılış tarihinin üzerinden aylar geçecek ve masraf evrakı da geçen zaman zarfında kaybolmuş olacaktır. Ancak Hansoft Yapay Zeka sistemi, "Masraf Kontrol Modulü"nü kullanarak programa girilen masrafları Vakıfbank ve Barokarttan yapılan harcamalarla karşılaştırır ve programa kaydedilmemiş masrafları anında tespit ederek size gösterir. Böylelikle programa kaydı yapılmayan masraflara anlık müdahalede bulunulabilir ve bu masrafların müvekkilden istenememe sorunu kesin bir biçimde çözülmüş olur.

Program İçinde Bulunan E-SMM Modulü İle Tek Tıkla Aylık Makbuzlarınızı Kesebilirsiniz

GİB Sistemi ile entegre bir şekilde çalışan Hansoft Hukuk Otomasyon programı, dakikada 20 E-SMM oluşturabilir ve imzalayıp muhatabına gönderebilir. Tüm makbuz bilgilerini, KDV ve Stopaj miktarlarını kendisi otomatik olarak hesaplar. Programda oluşturduğunuz cari kartlarından makbuz kesilecek kişi bilgilerini otomatik olarak doldurur. Yine her ay düzenli olarak kestiğiniz makbuzlarınız varsa makbuz bilgilerini sisteme tanımlayarak tek tıkla bu makbuzların düzenlenip gönderilmesini sağlayabilir.