İlon Eczane Yönetimi Yazılımı Ekran Görüntüleri

Borç Alacak Takipleri

Vadesi gelen ödeme, alacak ve emanetler ana menüden tek bir raporla görüntülenebilir, program açılışında uyarı olarak alınabilir, vadesi gelen alacaklar için müşterilere uyarı SMS’i gönderilebilir.

Dövizli Çalışma

Ürünlerin döviz birim ve satış fiyatları görüntülenebilir, döviz tahsilatları girilebilir ve kasa kapama detaylarında döviz detayları raporlanabilir.

MobilSatış

Tablet ve cep telefonuna stok aktarımı yapılabilir, ana bilgisayar kapalı olduğunda ürünlerin fiyatı bu cihazlardan görüntülenip satış yapılabilir ve sonra ana bilgisayara aktarılabilir.

Stok Kontrol ve Sayım İşlemler

Eczane Programda raf ve depo olmak üzere 2 ayrı stok takibi yapılabilir. Stok sayımı klasik olarak sıfırlanarak yapılabileceği gibi raf raf stok sayılarak sayım fark raporları alınarak kontroller yapılabilir.

Sipariş Planlama ve Planlamaya Göre Sipariş

Stokların hareket durumlarına, minimum, maksimum ve optimum değerlerine, stok bitimlerine göre otomatik sipariş listesi hazırlayabilir. Ayrıca geçmiş dönem satışlarına göre stok planlaması yapılabilir.

Personel Performans Analizi ve Prim Hesapları

Kullanıcı; personellerin yapmış olduğu satışları raporlayabilir, yıllara ve aylara göre adet ve tutar bazında değişimleri görüntüleyebilir, personellerini; yapmış oldukları satışlardan ürün veya satış bazında prim vererek ödüllendirebilir.

Anlık Bilgi Raporlama Sistemi

Tek bir ekranda güncel bulunan 20’nin üzerinde raporlama özeti ile anlık kasa durumu, reçete ve perakende hareketleri, alacak ve borçların durumu görüntülenebilir.

İlaç Kullanım ve Tarif Etiketi

Reçete ve perakende satışlarda Vademecum Online tarif entegrasyonu ile farklı herhangi bir programa ihtiyaç duymadan hastalar için ilaç bilgilendirme ve kullanım etiketleri basılabilir.

SGK Medikal Reçete Aktarımı

Medikal reçete bölümünden girilen reçeteler otomatik programa aktarılabilir, stok paket dönüşümleri ile hasta bezi vb. ürünlerin stokları kolaylıkla takip edilebilir.

Özelleştirilmiş Medula Reçete Giriş Sayfası

SGK medula reçete sisteminin kullanıcı için özelleştirilmesiyle müşterilerin fazla bekletilmeden kullanıcıya en iyi kazancı sağlayarak ilacı vermesini sağlanır. Hasta daha önceki işlemlerinden oluşan borçlarına uyarı verilir, reçete tek tuşla basılıp kaydedilebilir.

İlaç Bitim Takibi ve Analizleri

Eczane Programı hastaların ilaç bitimlerinin kolaylıkla takip edilmesi ve bitmesine yakın SMS ile hastanın bilgilendirilmesini sağlar. SGK medula reçete bilgilendirme fişlerinde ve dozaj etiketlerinde ilaçların bitim tarihleri yazdırılabilir.

Renkli Reçete Sistemi ve E-Defter İşlemleri

Renkli reçete bölümünden girilen reçeteler otomatik programa aktarılabilir, hastanın elindeki renkli reçeteli ilaçlar TC kimlik numarasıyla görüntülenebilir, e-defterdeki miadı dolan ve arada olan ilaçlar programdan raporlanabilir, bu ürünlere ait its miad çıkış ve alım işlemleri yapılabilir.