Infor Workforce Management Yazılımı Ekran Görüntüleri

EPM ve ERP hakkında bilgi

Infor EPM ile elde ettiğiniz içgörüler, kontrol panellerindeki ve dengeli puan kartlarındaki operasyonel ve taktiksel verilerin analizinden kurumsal kaynak planlama sisteminizdeki değerli operasyonel verilerin kilidini açmaya kadar, kuruluşunuz genelinde daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Kurumsal Performans Yönetimi (Enterprise Performance Management - EPM), bir organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşma sürecini optimize etmek ve yönetmek için kullanılan bir iş süreci ve teknoloji kategorisidir. EPM, bir şirketin finansal ve operasyonel performansını planlamak, izlemek, analiz etmek ve raporlamak amacıyla kullanılır.

İşte EPM'nin temel unsurları:

Stratejik Planlama:

EPM, bir organizasyonun uzun vadeli hedeflerini belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak stratejileri oluşturmasına yardımcı olur.

Bütçeleme ve Tahminleme:

Şirketler, EPM aracılığıyla gelir ve gider tahminlerini yapabilirler. Ayrıca, bütçe oluşturarak ve gerçek performansı takip ederek finansal planlamayı yönetebilirler.

Performans Analizi:

EPM, işletmenin finansal ve operasyonel performansını analiz etmek için kullanılır. Bu analiz, belirlenmiş hedeflere ne kadar yaklaşıldığını değerlendirmeyi içerir.

Raporlama ve Gösterge Paneli:

EPM çözümleri, yöneticilere, paydaşlara ve diğer ilgili taraflara işletmenin performansıyla ilgili detaylı raporlar ve gösterge panelleri sunar.

Risk Yönetimi:

EPM, işletmelerin karşılaştığı finansal ve operasyonel riskleri değerlendirmelerine ve bu risklere karşı önlemler almalarına yardımcı olur.

Finansal Kapanış ve Raporlama:

EPM süreçleri, finansal kapanış süreçlerini yönetmeye ve finansal raporları üretmeye yardımcı olur.

EPM çözümleri genellikle özel yazılımlar, analitik araçlar, planlama ve bütçeleme uygulamaları, veri depolama sistemleri ve iş zekası (BI) araçları içerebilir. Bu çözümler, organizasyonların daha etkili ve verimli bir şekilde stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. EPM aynı zamanda şeffaflığı artırarak, karar alma süreçlerini destekler ve performansı sürekli olarak izler.

Günümüzün kurumsal fırsatlarının kilidini açın

Finansal planlama, bütçeleme ve tahminlerden yararlanın

Bütçeler, tahminler ve operasyonel ve stratejik planlar oluşturun

İşgücü planlaması ve bütçeleme sağlayın

Çalışan bazlı bütçeler ve planlar tasarlayın

Satış planlamasından yararlanın

Mevcut trendlerin ve olası senaryoların analiziyle satış planları oluşturun

Sermaye giderleri planlamasını izleyin

Dokümantasyon paketleri ve durum ve onaylara genel bakış ile sermaye proje yönetiminden yararlanın

Finansal konsolidasyonu sağlayın

Karmaşık sahiplik yapılarını, birden fazla para birimini ve şirketler arası işlemleri yönetin

Finansal raporlamayı yönetin

Yüksek formatlı standart ve esnek self-servis raporlamayı kullanın

Bütçeleme ve planlama

Bütçeleri ve gerçekleşenleri bir araya getiren bir planlama çözümüyle bütçeleme sürecini basitleştirin. En iyi finansal uygulamalara göre tasarlanan EPM, mükemmel bir kullanıcı deneyimi sağlar ve ERP uygulamalarıyla sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.

 • Planlama P&L'yi, bilançoyu ve nakit akışını birleştirin
 • Güçlü ve kullanıcı dostu bir modelleme aracının avantajlarından yararlanın
 • Sınırsız sürümlerle olası senaryo planlamasını kullanın
 • İş akışı yönetimini geliştirin
 • Çoklu para biriminden ve çoklu dönüşüm oranlarından yararlanın

Finansal konsolidasyon

Tüzel kişiliklerinizin her birinden birden fazla defter setini hızlı ve sorunsuz bir şekilde birleştirin, eleme girişlerini işleyin ve tek bir mali tablo seti oluşturun.

 • Konsolidasyonla ilişkili görevleri basitleştirin
 • Finansal raporlama ve analize daha fazla zaman ayırın
 • Dünya çapındaki operasyon birimlerinden doğru verileri toplayın, birleştirin ve raporlayın
 • Finansal sonuçları hızlı bir şekilde üst yönetime sunun

Satış planlama ve tahmin

Bütçelerinize ve planlarınıza bağlı doğru satış tahminleri oluşturmak için finans ve operasyon ekiplerini bir araya getiren entegre bir satış tahmini ve planlama aracından yararlanın.

 • Bütçeler için ayrıntılı satış verilerine ve toplu değerlere erişin
 • İndirimler ve sürücü bazlı hesaplamalar için esnek kurallar oluşturun
 • Olasılık senaryolarını ve versiyonlarını keşfedin
 • Bütçeleme ve e-tablolarla sıkı entegrasyonu deneyimleyin
 • Toplanan değerin SKU düzeyine aktarılmasını basitleştirin
 • Yapay zeka tabanlı tahminlerden ve trend analizinden yararlanın

Sermaye gider planlaması ve proje tahminleri

Tek bir iş akışına entegre edilmiş birleşik ve entegre bir süreçle sermaye harcama döngüsüne yönelik bir çözümden yararlanın.

 • Projeleri ve yatırımları yönetin
 • Finansman yönetimini ve dağıtımını iyileştirin
 • Nakit akışı üzerindeki etkiyi analiz edin
 • Küçük yatırımlardan karmaşık proje ve programlara kadar her şeyi yönetin
 • Bütçeleme ve ERP sistemleriyle entegrasyonun avantajlarından yararlanın