Inter Collect Yazılımı Ekran Görüntüleri

Intertech Tahsilat Yönetim Sistemi inter-Collect’in Özellikleri;

 • Kural bazlı yapı, Müşteri ve ürün bazlı data modeli, Bir çok farklı değerlendirmeyi dikkate alma,
 • Senaryo tanımlamada veri kaynağında olan ürün ve müşteri bazlı değişkenlerin kullanımı,
 • Müşteriye ulaşma yöntemi ve mesaj içeriklerinin kolaylıkla değiştirilebilmesi,
 • Tahsilat stratejilerinin doğrudan kullanıcılar tarafından değiştirebilmesine olanak sağlama,
 • Tahsilat süresi boyunca her aşamada ve yasal süreç sonlanana kadar takip edebilme,
 • Skor değişkenine göre senaryo önceliklendirme,
 • Senaryolar için iki aksiyon arası bekleme süresi değişkeni,
 • Onaya tabii Senaryo tanımlama,
 • Tahsis kolu, senaryo grup adı bazında senaryo tanımlama, Senaryolar için farklı kaydetme fonksiyonu,
 • Gecikmede ürünü bulunan müşterilere sistem üzerinden istenilen periyotlarda (sms, e-mail, sesli çağrı, pda, vb.) kanallar aracılığıyla bildirimlerin yapılabilmesi,
 • Aksiyon şablonlarında dinamik etiket kullanılması,
 • Senaryoya ayrıcalık tanımlama,
 • Aksiyon bağımsız senaryo tanımlayabilme (test & kontrol), Arama havuzu tanımlama,
 • Temsilcilerin havuzlara tanımlanması,
 • Arama havuzu – senaryo ilişkisi kurulması,
 • Arama havuzlarındaki işlerin önceliklendirilmesi,
 • Aynı senaryo, aynı müşteri, aynı temsilci ilişkisinin kurulması,
 • Günlük dialler dosyası oluşturulması,
 • Collection arama ekranı ve dialler entegrasyonu,
 • Arama ekranında; müşteri bilgileri izleme, gecikmede olan ürün bilgileri izleme, müşteriye okunacak script izleme, sonraki müşteri-manuel müşteri arama, müşteri tarihçesi takibi, tahsilat telefonlarının alınabilmesi, tahsilat telefonlarının temel bankacılık ekranından izlenebilmesi, ödeme sözü alınabilmesi, randevu alınabilmesi, özel not ve görüşme notu eklenebilmesi,
 • Arama sonuç kodlarının; aktif-pasif yapılması, havuzdaki öncelik sırasına karar verilmesi, son aksiyon tekrarlama sayısına karar verilmesi, iki aksiyon arası bekleme süresinin yönetilmesi,
 • Temsilciye düşmeyen arama sonuç kodlarının takibi,
 • Ödeme sözü geçen, yaklaşan müşteriler için senaryo ve aksiyon tanımlanabilmesi,
 • Şablon içeriğinde ödeme sözüne yer verilmesi,
 • Outsource firma entegrasyonu,