Inter Yasal Takip Yazılımı Ekran Görüntüleri

Intertech Yasal Takip Sistemi inter-YasalTakip’in Özellikleri;

 • Dosyanın nitelikleri ve niteliklere uygun avukat performansına göre otomatik yapılan dosya dağıtımları,
 • Dosya için alınan aksiyonlar takip edilerek, kurallara bağlı otomatik dosya aktarımları ile tahsilat performansının maximize edilmesi,
 • Bankanın açılan takip hesapları için her gün otomatik olarak gerekli müşteri, kefil bilgileri alınarak dosya açılması,
 • Yaşlandırma takibi,
 • Olası temerrüt faizi değişimleri ve faiz düzeltmeleri online dosya üzerine yansıtılması,
 • Protokollerin performası kontrolü, gerekli durumda iptalleri,
 • Tahsilatı yapılmış olan dosyaların kapatılması,
 • Kanuni takip müşterilerinin hesabı üzerindeki nakit akışların izlenmesi, otomatik tahsilat sağlanarak olası tahsilat kayıplarının önüne geçilmesi,
 • Masraf, avans, KTVU süreçleri ve yasal dokümanlar ihtiyaç duyulan dokümanların ve UYAP dosyalarının otomatik hazırlaması,
 • Masraf, avans, KTVU süreçlerinin sistemler arası dosya aktarımı beklenilmeden takip edilmesi,
 • Bankalar ile avukatların tek noktadan bütün bilgilere erişimi ve aksiyon alabilmesi,
 • Bankacılık ve yasal takip bilgileri veri merkezinden alınarak avukatların raporlama ihtiyacının karşılanması,
 • Paralel raporlama, banka ile avukatların aynı raporları da izleyebilmeleri, takipleri,
 • Kullanıcı tanımları, yetki yönetimi, onay yönetimi, sistem parametreleri ve değişkenlerini sağlama,
 • Borçlu dosyası açma, arama, borç bilgileri izleme, detay bilgiler izleme, büro duyuruları, takip bilgileri izleme, notlar, ekstre, iletişim işlemleri, tahsilat ve tahsilat iade işlemleri sağlama,
 • Dosyaların takımlara manuel, parametrik ve otomatik atama işlemleri, atama simulasyonu, sorumlu birim, kişi atamaları, takım (büro) yönetimi, otomatik dağıtım parametre yönetimi işlemleri,
 • Masraflarda otomatik ve manuel masraf girişleri, toplu olarak akışta ilerletme ve muhasebeleştirme, masrafla avans kapama işlemleri,
 • Avans girişleri, toplu olarak akışta ilerletme ve muhasebeleştirme işlemleri kolayca gerçekleştirme,
 • Dava, duruşma, temyiz bilgisi girişileri ve izleme ekranı,
 • Tanımlı değişkenler üzerinden yeni formların yaratılması, basılması ve basılan formların izlenmesi,
 • Ödeme planı girişi, akış üzerinden onay ve izleme işlemleri, Haciz bilgileri, gayrimenkul, taşıt, menkul, 89/1, maaş detay, takyidat, kıymet takdiri girişleri, izleme ve güncelleme işlemleri, Müvekkil vekâlet ücreti (avukat primi) hesaplamaları, muhasebeleştirme ve parametre yönetim işlemleri,
 • Kambiyo takibi giriş, izleme, güncelleme işlemleri, kambiyo takibi dokumanı, xml hazırlama, senet tahsilat ilişkisi işlemleri,
 • İhtiyati haciz girişi, akış üzerinden ilerletme onay işlemleri, mektup verimi ve muhasebesi, komisyon takip işlemleri,
 • İlamsız takip giriş, izleme, güncelleme işlemleri, ilamsız takip dokumanı, xml hazırlama, toplu takip açımı işlemleri, İpotek takibi (rehin) giriş, izleme, güncelleme işlemleri, ipotek takibi dokumanı, xml hazırlama işlemleri,
 • Rehin takibi giriş, izleme, güncelleme işlemleri, rehin takibi dokumanı, xml hazırlama işlemleri, Taşıt rehin takibi, giriş, izleme, güncelleme işlemleri, taşıt rehin takibi dokumanı, xml hazırlama işlemleri,
 • İcra takipleri için dosya, icra takibi bazında ve hızlı tebligat güncellemeleri, yeni tebligat basım işlemleri gerçekleştirme