Ironic Yazılımı Ekran Görüntüleri

IRONIC, gerek bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği birimi bulunduran, gerekse iş sağlığı ve güvenliği hizmetini dışarıdan temin eden tüm özel ve devlet kurum / kuruluşlarında ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde (OSGB) kullanılabilir.

Amaç - Kapsam & Kullanıcı Profili

IRONIC özellikle işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin işlerini kolaylaştıran, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, yönetsel kararların alınmasında, düzenleyici ve önleyici aksiyonların planlanmasında etkin rol oynayan entegre bir çatı sunar. Akademedya Yazılım'ın 2005 yılından bu yana alanında yetkin işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanları ve işyeri sağlık & güvenlik birimi çalışanlarının danışmanlığında sürekli geliştirdiği IRONIC, Türkiye'de 500+ kurumsal firmada ve çeşitli OSGB'lerde 1.000.000+ üzerinde uç personele sağlık ve güvenlik alanında hizmet verecek şekilde kullanılmaktadır. Sağlık ve güvenlik birimlerindeki tüm prosesler, yasal mevzuata uygunluk kriterleri esas alınarak, yazılım paketi bünyesindeki modüler yapı sayesinde rahatça yönetilebilmekte, iş akışındaki süreçler izlenebilir hale gelmekte, sistematik olarak depolanan verilerin esnek ve parametrik uygulama ara yüzlerinden sorgulanabilmesi / raporlanabilmesi sağlanmaktadır. Dinamik kullanıcı-rol modeli sayesinde yazılıma sınırsız sayıda kullanıcı ekleme imkânı sunar. Uygulamanın ana kullanıcıları işyeri hekimleri, İSG birimi yardımcı sağlık personelleri, iş güvenliği departmanı çalışanları, insan kaynakları, bilgi sistemleri, üst yönetim kullanıcıları vb. olmakla birlikte; anonim ara yüzler ve son kullanıcı sağlık ve güvenlik portali modülü ile kısıtlı profillerin dışında tüm çalışanların hizmet alabileceği bir yapı sunar.

Genel Özellikler;

 • Web tabanlı
 • Kullanıcı bilgisayarlarında hiç bir kurulum ve konfigürasyon gerektirmez (İnternet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox desteği)
 • Dinamik ve güçlü altyapısı ile sektör bağımsız
 • Çoklu şirket ve lokasyon desteği ile merkezi yönetim Kullanıcı dostu
 • ara yüzler sayesinde hızlı ve kolay kullanım
 • Güçlü merkezi yetkilendirme modülü sayesinde çok güvenli Active Directory ile entegre login sistemi
 • Esnek ve gelişmiş sorgulama ara yüzleri
 • Grafiksel raporlar, ofis uygulamalarına veri transferi
 • Bildirimi zorunlu formları otomatik olarak oluşturur
 • Muayene ekranlarında tüm verileri tek ekrandan ve arama motorları sayesinde hızlı şekilde girilebilme imkanı
 • Kullanıma hazır ön tanımlı veritabanı
 • Veri madenciliği desteği ile geliştirilecek karar destek modülü, iş kazası ve meslek hastalıkları sayılarını azaltıcı yönde pro-aktif yönlendirmeler yapabilme
 • Personel Kartı sayesinde, kişilerin tüm verilerini tek ekranda detaylı sunabilme
 • ICD-10 hastalık kodlarını kullanabilme imkanı , güncel hastalık ve ilaç bilgileri
 • Detaylı doküman / eklenti yönetimi modülü ile her dosya formatında eklenti saklayabilme
 • Elektronik ortamdan yürütülmeye başlanan süreçler ile önemli ölçüde kağıt ve zaman tasarrufu
 • T.C. mevzuatı, kurum standartları ve iç tüzükleri ile “Yasal ve Diğer Şartlar”ın takibi
 • Personel bilgilerini, firmanızın kullandığı herhangi bir insan kaynakları veritabanından ve uygulamasından (SAP,Humanist,Poldy,Opera,Logo, vb. programlar) otomatik olarak güncelleme imkanı
 • Gelişmiş Risk Değerlendirme Modülü
 • Eğitim ve denetim planlarının etkin takibi
 • Portal niteliğinde tasarım, etkileşimli ana sayfa ve modül kısayolları ile asistan bir uygulama
 • Ana sayfa hatırlatmaları (dashboard) ve e-posta bildirimleri ile sürekli canlı sistem
 • Developer Express geliştirme platformu ile kullanıcı dostu görünüm, şık ara yüzler, sürükle & bırak esnekliği de sunan iş zekası çözümleri, sorgu, rapor ve grafik çıktıları
 • Güncel Microsoft teknolojileri ile geliştirme ve MS Sql Server veritabanı desteği