Kobi ERP Yazılımı Ekran Görüntüleri

ERP Yazılımı [Enterprise Resource Planning] Kurumsal Kaynak Planlaması ile bir firmanın bütün bölüm ve fonksiyonlarını tek bir sistemle birleştirebilirsiniz. Farklı ihtiyaçları ve beklentileri olan çok sayıdaki bölümü aynı bilgi otomasyon sistemi için de bir araya getirebilir ve bu bilgi tabanını en etkili olacak şekilde paylaşabilirsiniz. Bu sayede olağanüstü tasarruflar sağlayabilir ve çalışma hızını artırabilirsiniz.

Teklif Yönetimi

KOBİ ERP Teklif Yazılımı ile resimli ve teknik özellikli ürünleri istenilen döviz birimine dönüştürerek kısa zamanda detaylı bir teklif oluşturabilirsiniz. Oluşturulan teklifler revizyonları ile birlikte arşivlenebilir, onaylanan teklifleri siparişe veya faturaya dönüştürülmesi tek işlemle sağlanabilir. Onaylanan, bekleyen ve reddedilen tekliflerin raporlarını personele, şubeye göre alabilir ve detaylı teklif analizleri yapabilirsiniz.

Sipariş Yönetimi

KOBİ ERP Sipariş Yazılımı; alınan siparişin tamamını veya bir kısmını siparişi veren firmanın bir veya birden fazla adresine sevkini yapabilir. Sipariş süresinde, sipariş kalemlerinden bir veya birkaçını iptal edebilir, siparişin üretim, stok ve verilen siparişle olan ilişkisini ve karlılığını görebilirsiniz. Siparişin fatura ve/veya irsaliyeye otomatik olarak dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

Stok ve Depo Yönetimi

KOBİ ERP Stok Yönetimi yazılımı; alınan, satılan ve/veya üretilen ürünlerin stok tipine (seri numara, lot, ömürlü, renk-beden, ham madde, yarı mamul, mamul, paket stok) uygun olarak takip edebilmektedir. Depo ve şube bazında, ihtiyaç doğrultusunda raf yerini de belirterek ürün giriş çıkışlarını da takip edebilmektedir. Ürünlerin maliyetlerini hesaplayabilir, tanımlanan maksimum ve minimum değerlerini ve alınan siparişi dikkate alarak verilecek siparişleri görebilirsiniz.

ERP Yazılımı | Finans Yönetimi

KOBİ ERP Finans yönetimi; Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ödeme ve tahsilatları ayrıntılı olarak kolaylıkla işleyebilir. Hesap işlemlerini çek, senet, banka, kredi kartı, taksitli satış, fatura üzerinden açık hesap olarak takip edebilir. Risk limitlerinin çek, senet, açık ve toplam risk olarak ayrıntılı olarak belirleyebilir. Ödemeleri ve alacakları planlayabilir. Hesapları istenilen döviz biriminde tutabilir, nakit akışınızı merkez ve/veya şubeler bazında izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Üretim Yönetimi

KOBİ ERP ile bütünden parçaya, parçadan bütüne yapılan üretim işlemlerine ait reçeteleri oluşturabilirsiniz. Üretim safha tanımlarını yapabilir, her safhada işlenen ürünleri ve işleme maliyetlerini rahatlıkla takip edebilirsiniz. Üretim alanındaki ihtiyaç duyulan verileri üretim makinesinden otomatik alabilecek ara yazılıma sahip olabilirsiniz. Ya da kurulacak OT/VT ürünleri ile bu verileri kolayca sisteme işleyebilirsiniz. Böylece ham madde, yarı mamul, mamul stoklarını ve stok maliyetlerini daha etkin yönetebilirsiniz.

E-Dönüşüm | E-Fatura | E-Arşiv | E-Defter

E-Fatura KOBİ ERP, e-fatura modülü ile elektronik olarak düzenlenen faturaları, elektronik yoldan onayını alarak karşı tarafa iletebilirsiniz. E- Defter modülü ile Gelirler İdaresinin “Elektronik Defter Genel Tebliği” çerçevesinde geliştirilen uygulama ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebiri elektronik ortamda oluşturarak Gelirler İdaresine elektronik olarak beyan edebilirsiniz. (E-Yaz yazılım, e-fatura, e-defter ve e-arşiv çözümlerini İzibiz entegrasyon firması üzerinden yapmaktadır.)

Mobil Yazılım | KOBİERP Mini

Mobil Yazılım KobiERP Mini, Android ve IOS işletim sistemlerinde ERP Yazılımı KOBİERP ile online olarak çalışır. Sahada akıllı cep telefonları ve tabletler ile satış, sipariş, tahsilat, işlemlerini işleyebilir, yaptığınız görüşme notlarını kaydedebilir, mağazanızın veya depolarınızı barkod okutarak sayabilirsiniz.

E-Ticaret ve Pazaryeri Entegrasyonu

KOBİ ERP e-ticaret yazılımının entegrasyonu ile Kobi ERP içerisinde tanımlanan ürünlerinizi e-ticarette yayınlayabilir. E-Ticaretten gelen siparişleriniz Kobi ERP sipariş yönetimine anında düşürerek satılan ürünlerin faturasını anında oluşturabilirsiniz. E-Ticaret ve diğer satışların stoktan anında düşmesiyle stok yönetiminizi daha etkin yapabilirsiniz.

Barkod Sistemi | Barkodlu İşlemler

E-Yaz KOBİERP Barkodlu İşlemler ile barkodu olmayan, adet, kutu veya koli ile satılan ürünlere ve tartılarak satılan ürünlere barkod oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz barkodların barkod etiketinin ölçülerine uygun tasarımlarını yapabilir ve çıktısını alabilirsiniz. Barkodlu bütün ürünlerin giriş ve çıkışlarını barkod numarası üzerinden yapabilir bu sayede stok hareketleri ile ilgili hata oranını yok denecek kadar alt seviyelere taşıyabilirsiniz.

Dövizli İşlemler

Dövizli İşlemler ile Farklı Para Birimleri ile Müşteri veya Tedarikçilerinizin hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahsilat ve Ödeme işlemlerinizi de aynı şekilde farklı döviz türleri ile yapabilir bu döviz türlerinin firma hesabındaki döviz birimine yansımasını sağlayabilirsiniz.