Koçsistem BPM Yazılımı Ekran Görüntüleri

Kurumsal Süreç Yönetimi

Kurumsal Süreç Yönetimi, işletmelerin iş yapma biçimlerini modellemek için kurum içinde yapılan işleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir yöntemdir. BPM (Business Process Management) kısaca süreç yönetimi demektir. Varolan iş süreçlerinin tanımlanmasını, geliştirilmesini ve takip edilmesini sağlayan yönetim sistemi bütünüdür. Elinizdeki kaynakları maksimum verimle kullanmanızı sağlar. BPM, işletmelerin süreçlerinin modellenmesini, süreçlerin sistem üzerinden yönetilmesini, süreç performansının izlenmesini hedefler. BPM performans kriterlerinin belirlenmesi ile, kişilerin performans takip işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmaktadır.

BPM Sistemleri

BPM sistemleri; hızlı, esnek ve kolay bir şekilde süreçlerin modellenmesini hedeflemektedir. Süreçlerin kontrol altına alınması, işletmenin iş yapma biçimlerinin standartlaştırılması ve süreçlerin aksayan yanlarının tespit edilebilmesine olanak sağlayacak bir yapının sunulması amaçlanmaktadır. BPM, hazır bileşenlerden oluşan bir altyapıya sahiptir. Bu altyapı ve bileşenler şirketlerin süreçlerine göre şekillendirilip uygulamalar ortaya çıkarılır.

Şirketlerin Beklentileri

•Süreçlerin kontrol altına alınması

•Süreç iyileştirme işlemlerine kolaylık sağlaması

•Performans takibi

•Etkinlik ve yeterlilik takibine olanak sağlaması ve işletme bünyesinde yapılan işlerin standartlaştırılması sayılabilir