Koçsistem CRM Yazılımı Ekran Görüntüleri

Müşteri Beklentilerini Doğru Analiz Edin

Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşterilerin beklentilerini daha fazla anlamak için gerekli verileri toplamaya ve elde edilen bilgiler ışığında yeni çalışma stratejileri geliştirmeye yarayan uygulamaları içerir. Müşteri İlişkileri yönetimi kapsamında ilk adım gerekli verileri toplamaktır. Yani müşteri profili, alışkanlıkları, beklentileri, konum ve bölge bilgileri gibi her müşteriyi tek tek analiz edebilecek imkânlara sahip olmaktır. Verilerin toplanmasından sonra da elde edilen bu verilerin analizleri neticesinde yeni çalışma planları yapmak ön plana çıkmaktadır.

Müşterinizi Her Yönden Tanıyın

Müşteri Yönetimi Uygulamalarının ilk yıllarında firmalar müşterinin ünvan, adres, telefon gibi iletişim bilgileriyle yetinirken, günümüzde çok daha fazla detaya ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle müşterinin demografik bilgileri ile başlayan yolculuk, zamanla pazarlama ve satış faaliyetlerinin de etkisi ile müşterinin her yönden tanınması gerekliliğini doğurmuştur. Müşteri iletişim bilgilerinın yanı sıra müşterinin alışveriş alışkanlıkları, şikayet ve önerileri, müşteriye verilen teklifler, müşterinin siparişleri gibi bilgiler de Müşteri Yönetiminin müdahale alanına girmiştir. Müşteri Yönetimi Uygulamaları pek çok kanaldan beslenmektedir. Bu nedenle, farklı kanallardan gelen verinin tekilleştirilmesi ve tek bir yapı içinde analiz edilebilmesi de çok büyük önem taşımaktadır.

Müşteri Yönetimi Uygulamaları

Müşteriyle ilk tanışma anından müşteriye verilen teklifler, müşterinin siparişleri, aldığı hizmetler, aldığı hizmetlerden memnuniyet derecesi, müşterinin hizmetlerini yenileme periyodundan itibaren müşterinin uzun zaman hareket görmediği durumda yapılması gereken pazarlama faaliyetlerinin hepsi günümüz Müşteri Yönetimi Uygulamalarının kapsamına girmektedir.