Yazılımlar

Kolay İK

Kolay veya Kolay İK, Türkiye'nin ilk bulut tabanlı personel yönetim yazılımıdır. Personel yönetimi, performans değerlendirme, bordro ve vardiya yönetimi gibi birçok İK süreçlerini tek yazılımla yönetmeyi ve verimli hale getirmeyi amaçlar.