Live ERP Yazılımı Ekran Görüntüleri

Sentez Live ERP ,orta ve büyük ölçekli firmalar için hazırlanmış,esnek,parametrik,geliştirilebilir,güvenilir,erişilebilir ve entegre bir iş çözüm platformudur.

Satın Alma Yönetimi

Günümüzde artık şirketlerin kar etmesinin bir yolu da, satın alırken kazanmaktan geçiyor.

Tedarik Zinciri Yönetimi bakış açısıyla, satın alma faaliyetleri ve tedarikçi ilişkileri de stratejik önem kazanmakta, şirketlerle rekabet avantajı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesinde tedarikçiler ile olan ilişkilerin en etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor.

Tedarik Zinciri süreçlerinde önemli bir fonksiyon olan satın alma yönetiminde operasyonel satın almadan stratejik satın almaya geçiş önemlidir.

SentezLive ERP programı en güçlü, en uygun, en sürdürülebilir tedarikçi ilişkileri geliştirmenizde ve risk yönetiminde en iyi yardımcınızdır.

SentezLive ERP sayesinde ;

Performans takibi kapsamında, tedarikçilerinizi değerlendirebilir ve iyileştirmeye açık olan tedarikçilerinizi ortaya çıkarabilirsiniz.Tedarik kaynaklarınızı en etkin ve doğru şekilde yönetebilmeniz için tedarikçi performans analizleri ile iş ortaklarınıza özel analiz çalışmaları yapabilirsiniz. ERP programı, tedarikçilerden toplanan tekliflerden başlayarak teslimata kadar bütün iş süreçlerini kesintisiz olarak izleyebilmenize ve gerektiğinde müdahale edebilmenize imkan veren etkin bir yönetim sağlar. Malzemeleriniz için sınırsız sayıda tedarikçi fiyatı ve temin süresi belirleyebilir, satın alma öncesinde teklifleri toplayarak teklif analizi yapabilirsiniz. Tedarikçilerinizle yapmış olduğunuz satın alma kontratlarınızı ve satın alma sözleşmelerinizi takip edebilirsiniz.

Malzeme Yönetimi

  • Tedarik Zinciri Yönetimini oluşturan fonksiyonların temelini oluşturur. Hammadde, yardımcı malzeme, yarı mamul ve mamullerin, uygun zamanda en uygun maliyetle tedarik edilmesi ve bulundurulmasına yönelik faaliyetlerdir.
  • Malzeme yönetiminin yetersiz olması, operasyonları durma noktasına getirir, direkt ve endirekt maliyetlerin yükselmesine sebep olur, diğer taraftan müşteri kaybı, imaj kaybı ve pazar kaybına neden olur.
  • Aynı zamanda atıl kapasite meydana getirir, boş kalan iş gücü ve boş kalan makineler işletme için son derece önemli maliyet kalemleridir. Malzeme yönetiminin önemi, stokların işletmeye zamanında ve ihtiyaç olunan miktarda kazandırılmadığında daha iyi anlaşılır.
  • SentezLIVE ERP sayesinde, işletmenizdeki farklı birimlerden gelen talepler ve üretim planlama verilerini kullanarak tedarik çevrim süresini kısaltabilirsiniz. Kritik ve optimum stok seviyelerinizi sipariş maliyeti, elde bulundurma maliyetini dikkate alarak belirleyebilirsiniz.
  • Malzemelerinizi kullanım yerine ve amaçlarına göre sınıflandırabilir, depo bazında farklı malzeme yönetimi kuralları belirleyebilirsiniz.
  • İşyerleriniz, depolarınız ve mağazalarınız gibi işletmeye bağlı farklı noktalar arasında malzeme transferlerini yönetebilir, sevk olunan ve yoldaki mallarınızı takip edebilirsiniz. Malzemelerinizin seri, varyant, depo yeri, alternatif malzeme gibi birçok tanımlama yapabilir, bu tanımlamalar detayında malzeme takibi ve yönetimi gerçekleştirebilirsiniz. Sınırsız sayıda birim seti, özellik seti ve barkod tanımlayabilir, malzemelerinizin iş süreçlerinizdeki hareketlerini ve yönetimini çok sayıda detay ve değişkenler üzerinden sağlayabilirsiniz.

Kampanya Yönetimi

 Satışları artırmak veya mevcut müşterilerin ilgi düzeyini yükseltmek için işletmelerin en iyi aracı kampanya yönetimidir. SentezLIVE ERP sayesinde; kampanya tanımlarınızı belirli bölgelerdeki, şehirlerdeki ya da belirlemiş olduğunuz müşteri kategorilerine ve ürün kategorilerine göre tanımlayabilir ve yönetebilirsiniz. Oluşturduğunuz kampanyanın nasıl performans gösterdiğini, tüm önemli istatistikleri, belirleyeceğiniz dönemler için alabilir, yürüyen bir kampanyayı duraklatıp daha sonra tekrar yürütebilirsiniz. Yeni kampanya oluşturacağınız zaman, daha önceki kampanya performansları ve müşteri tercihlerini analiz ederek, doğru müşterilere doğru kampanyalar oluşturabilirsiniz. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) veri tabanınızdan sağladığınız öğretileri kullanarak, doğru ürün, doğru hedef kitle ve doğru strateji belirleyerek hedef odaklı kampanya yönetimini sağlayabilirsiniz. SentezLIVE ERP programının size sağlamış olduğu etkin kampanya yönetimi sayesinde, müşterilerinizin kampanyaya gösterdikleri ilgi ölçülebilmekte ve kampanyanın satışlarınıza sağladığı getiriyi ölçerek, bir sonraki kampanyanın daha başarılı olmasını sağlayabilirsiniz.