Liverasoft Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Ekran Görüntüleri
Liverasoft Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Liverasoft Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Kurum içi ve dışı bütün yazışmaların yapıldığı ve arşivlendiği yazılımdır. Aşağıda belirtilen mevzuata ve standartlara uygun olarak geliştirilmiş ve çalışmaktadır. Standartlarda ve/veya yasal mevzuatta yapılan değişiklikler, standardın ve/veya mevzuatın yürürlük tarihinde İdare tarafından kullanılabilecek biçimde EBYS'ye uyarlanabilecek esneklikte geliştirilmiş bir projedir. Kurumunuzdaki belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini sağlamaktadır. Kurum içi ve kurum dışı yazışmalara ait süreçleri standart haline getirir.

  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu.
  • 2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi.
  • 2005/7 sayılı "Standart Dosya Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi.
  • 13.08.1991 tarih ve 1991/17 sayılı "HABERLEŞME KOD SİSTEMİ" genelgesi.
  • TS 13298 sayılı Elektronik Belge Yönetimi Standardı.
  • 2008/16 sayılı Elektronik Belge Standartları ile ilgili Başbakanlık Genelge'si.
  • 3473 Sayılı Kanun.