Liverasoft Performans Bilgi Sistemi Yazılımı Ekran Görüntüleri
Liverasoft Performans Bilgi Sistemi

Liverasoft Performans Bilgi Sistemi

  • Birimlerin Tüm Bütçe harcamaları, dönem bazlı hesap kodlarına göre girilerek kontrol edilebildiği bir sistemdir.
  • Birim Faaliyet çalışmaları için de veri toplanabilir özelliktedir.
  • Gösterge ve hedefler doğrultusunda grafikler istenilen şekilde tekli veya birden fazla gösterge hedef birleştirilerek aynı grafik üzerinde oluşturulabilir.
  • Genel ve Yatırım bütçesi harcamalarının stratejik plan ile entegre edilerek %10 limitlerinin kontrolünü sağlar. Genel ve birim bazında harcamaları raporlar. Kullanıcıların limitleri ve bütçeyi aşmasını engeller.
  • Stratejik plan çerçevesinde hazırlanan veri tablolarına dönemler halinde birimler tarafından istatistiksel bilgiler toplanarak grafiklerle raporlanır.
  • Yönetici sınırsız sayıda performans tablosu ve parametresi oluşturabilir ve istediği dönemle ilgili veri alabilir.
  • İç Kontrol Süreçlerinin takibi de yapılabilir. İç Kontrol Soru Formu dönem bazlı oluşturulabilir ve her birime sorumlu olduğu eylemler hakkında geri dönüşler uygulama üzerinden toplayabilme imkanı sağlar. Eylem bazlı veya Grup bazlı birçok çıktı alınabilir.