Mia Med Yazılımı Ekran Görüntüleri

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı

Poliklinik

Ameliyathane, Hasta Kayıt, Sağlık Kurulu, Ayaktan Hasta, Yoğun Bakım, Acil Yönetim Sistemi

Radyoloji

Nükleer Tıp, Radyoterapi Bilgi Sistemi, Tedavi İçin Faturalandırma, Hastaya Sonuç Gönderimi

Eczane

İlaç Dağıtımı ve Stok, Reçete Sistemi, Faturalandırma 

Laboratuvar

Genetik Biyokimya, Kan Bankası, Doku Tipleme, Test Sonuçları

Stok

Sterilizasyon, Malzeme Yönetimi, Tıbbi Cihaz Kaydı

MİA Teknoloji, MIA-MED ile yüksek standartlarda yönetilebilir hastaneler oluşturur.

Mia Teknoloji Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Sistem bir bütün olarak kullanılacağı gibi, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda modüler olarak da kullanılabilmektedir. 

Çift Katmanlı Cloud Teknolojisi

Tüm hastaneler tek bir veri tabanını kullanır ve her hastanenin bağımsız veri tabanı vardır birbirleriyle haberleşir. 

Her Yerde Kullanım

Masaüstü Web ve Mobil üzerinden kullanım sunar. Dil seçenekleri sunarak kolay ve özelleştirilebilir kullanım sağlar.