Mil-ILS Yazılımı Ekran Görüntüleri

ÖZELLİKLERİ

• Faaliyet yüzdesinin maksimize edilmesi

• Envanterdeki varlıkların durumunun tek noktadan izlenebilmesi

• Öngörüsel bir yaklaşımla lojistik destek etkinliğinin artırılması

• İşletim ve bakım maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması

• Tümleşik bakım ve envanter yönetimi ile kaynak optimizasyonu

• Minimum lojistik işlem adımı

• Performansa Dayalı Lojistik konseptine kolay geçişe imkan veren altyapı