Otto Flow Yazılımı Ekran Görüntüleri

İş Akışı Yönetimi Nedir?

İş akışı yönetimi, bir iş sürecinin adımlarını, görevlerini ve katılımcılarını belirleyerek, bu sürecin daha verimli, şeffaf ve ölçülebilir olmasını sağlamayı amaçlar. Bu, manuel süreçleri otomatikleştirmek, iletişimi güçlendirmek ve kaynakları en iyi şekilde kullanmak için bir çerçeve sağlar.

  • Süreçleri kayıt altına alarak standardizasyonunun sağlanması ve şeffaflaştırılması, Organizasyon bünyesinde yürütülen iş süreçlerinin kurallarını ortaya çıkararak tanımlı bir hale getirir ve standardizasyonunu sağlar.
  • Süreç revizyonlarında kolay ve hızlı implementasyon, İş süreçlerinin olası değişiklikleri mevcut araçlarla hızlı bir şekilde tanımlanabilmesi sayesinde yazılım maliyetleri minimuma indirgenir.
  •  Süreçlerin versiyonlanarak takip edilmesi, Zaman içerisinde süreçlerde ortaya çıkan değişiklikler sonrasında güncellemeler yapılarak süreçlerin yeni versiyonları oluşur. Her süreç ait olduğu versiyon ile işlemine devam edebilir ve yeni başlayan işler güncel versiyon üzerinden işler.
  • Süreçlerin istenildiği zaman elektronik ortamda takip edilmesi ve raporlanması Süreçler içerisinde mesajların ve aktivitelerin kayıt altına alınmasını, dolayısıyla geçmişe yönelik raporların alınmasını ve karar verme süreceninin hızlanmasını sağlar. Sistemde o anda süreçlerle ilgili olarak iş yüklerinin dağılımını durum bilgisine göre raporlanır.
  • İşin kalite ve verimliliğinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi, Süreçlerin başlangıcından sonlanma aşamasına kadar üzerinde yapılan her davranış saklanır. Bu verilerin yardımı ile süreç performansları izlenilerek performans ve maliyetlendirme bilgileri elde edilir.
  • Dış sistemlerle entegre şekilde süreçlerin yönetilmesi, İş süreçlerindeki dış sistemlerle olan veri alma ve yazma ihtiyaçları, entegrasyon bağlantı yöntemleri kullanılarak dış sistemlerle hızlı bir şekilde entegre edilmesi sağlanır.
  • Süreçler maliyetlerinin düşürülmesi, Fiziksel kağıt dolaşımını engeller ve organizasyon maliyetlerini azaltır. Havuza atanan işlemlerde yük dengeleme kurallarına göre dağıtım yapılarak işlerin kuyrukta birikmesi engellenir ve kaynakların verimli kullanılması sağlanır.