Panates Klinik Karar Sistemi Yazılımı Ekran Görüntüleri

Sağlıkta, tanılama, alarm sistemleri, hastalık yönetimi, reçete ve ilaç kontrolü gibi amaçlarla geliştirilmiş Panates Hbys süreçleri ve klinik iş akışı araçları mevcuttur. Karar destek sistemleri hemşireler tarafından bilgilerin kaydedilmesi, hastalık seyrinin izlenmesi, bakım ile ilgili hatırlatmalarda ve daha önce alınmış olan kararların teyit edilmesi gibi çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Panates Klinik Karar Destek Sistemlerinin (KKDS) kullanımı klinisyenlere ve hemşirelerin karar vermesini kolaylaştırma, tıbbi hataları ve ilaç hata sayısını azaltma, bilgiye erişimi artırma, bakım kalitesinde tutarlığın sağlanması ve özgüveni artırma gibi faydaların yanı sıra sağlık da kanıta dayalı uygulamayı teşvik ettiği için kısa sürede kurumlar tarafından benimsenmiştir.