Paperwork İnsan Kaynakları Yazılımı Ekran Görüntüleri

Gelişen teknolojiyle birlikte işletmelerin en önemli varlıkları, sahip oldukları insan kaynağıdır. Paperwork İnsan Kaynakları, bu değerli varlığı en iyi şekilde yönetmek ve işletmelerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlamak için tasarlanmış güçlü bir çözümdür.

Paperwork İnsan Kaynakları'nın Sunduğu Avantajlar:

 • Personel Yönetimi: Paperwork, personel yönetimini kolaylaştırarak işletmelerin insan kaynakları süreçlerini düzenler. Personel bilgileri, performans değerlendirmeleri ve eğitim takibi gibi işlemleri tek bir platformda birleştirir.
 • İzin Yönetimi: Paperwork İnsan Kaynakları, izin süreçlerini otomatikleştirir ve takip eder. Bu sayede işletmeler, izin ve tatil süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetebilirler.
 • Performans Değerlendirmeleri: Çalışan performansını objektif bir şekilde değerlendirmek, motivasyonu artırmak ve hedeflere odaklanmak için Paperwork, performans değerlendirme modülü ile işletmelere yardımcı olur.
 • Maaş ve Özlük İşlemleri: Paperwork, maaş ve özlük işlemlerini hatasız bir şekilde yönetir. Personel maaşları, prim ve ek ödemeler gibi konuları düzenli bir şekilde takip eder.
 • İnsan Kaynakları Analitiği: Sistem, insan kaynakları verilerini analiz ederek işletmelere stratejik kararlar almalarında yardımcı olur. Bu sayede personel performansını ve iş gücü verimliliğini artırmak için veri odaklı kararlar alabilirsiniz.
 • Güvenlik ve İzin Kontrolü: Paperwork, güvenlik ve izin kontrolleri ile yetkilendirilmiş erişimleri yönetir. Bu sayede hassas insan kaynakları verilerinin güvenliği sağlanır.

Mevcut durum

 • Kağıt ortamında, insan kaynakları süreçlerini ve özlük dosyalarını yönetmek birçok soruna neden olur
 • İşin tamamlanma süresi planlanan zamanı aşar ve takip edilemez
 • Kağıt formlar yanlış doldurulabilir
 • Süreç şeffaf olarak izlenemez. Kağıtlar kaybolabilir
 • Çalışanlar haftada 10 saatlerini doküman bulmak, doldurmak ve yönlendirmek için harcar
 • Kağıt formlar ile entegrasyon yapılamadığından, aynı bilgiler tekrar tekrar girilir
 • Güvenlik ve gizlilik sağlanamaz
 • Talebin ne durumda olduğunu öğrenmek için uğraşmak gerekir

Dijital ortam ise özgürlüktür, verimliliktir

Örneğin işe alım ve değerlendirme süreci bittiğinde PaperWork aşağıdaki işlemleri, işe başlama akışı üzerinden otomatik olarak başlatır

 • Özlük dosyasında yeni kayıt açar, dokümanları dosyaya arşivler
 • İK yetkilisine işe giriş formunu yönlendirir
 • Yeni çalışana hoş geldin e postası gönderir
 • İşe başlayacak kişinin ekipmanları için satın alma talebi oluşturur
 • Yeni başlayacak kişinin bilgisini bilgi işlem ve diğer departmanlara yönlendirir
 • İK uygulaması ile entegre çalışır. Bilgi paylaşımında bulunur
 • Sürecin her adımı izlenir, ölçülür