Planet Yazılımı Ekran Görüntüleri

Ürünün başlıca özellikleri

Dijital Rapido Setiniz: Sayısallaştırma Aracı

‍ ‍ Tüm plan kademeleri için, sayısallaştırma & semboloji tanımlı kalemler kullanımınıza hazırdır. Mevzuatta tanımlanmış olan plan gösterimine ait; hat tipleri, alan taramaları ve sembol kütüphanesi plan ölçeğine uygun olarak tek bir komut ile üretilebilir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği İle Tam Uyumlu Planlar

‍ Tüm ölçeklerdeki planlar 14.06.2014 Tarih ve 29030 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak üretilebilir. Mevzuattaki tüm hat tipleri, semboller ve planlama sembolojisi kullanıma hazır olarak yer alır.

Plan Kontrolleri & PlanGML Veri Üretim Desteği

‍ CAD ortamında çalışılan tüm katmanlar ve objeler için PlanGML formatında veri üretilebilir. PlanGML’e Aktar Komutu ile plana ait topoloji ve PlanGML uyum kontrolleri sağlanır, kullanıcıya raporlanır. Bu işlem sonucunda PlanGML veri şemaları ile tam uyumlu veri üretimi gerçekleştirilir.

Üst Ölçekli Plan Çizim Tekniklerine Tam Uyum

‍ Üst ölçekli plan kademelerine ait yol çizim tekniği, yol genişlik sembolleri tasarımı ve kolay kavşak oluşturma işlemleri, mevzuata tam uyumlu gösterimleriyle sağlanır.

Akıllı Alan Dağılım Hesaplamaları

‍ Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde tanımlı donatı alan katsayılarını kullanan donatı kontrol hesap aracı; tek bir komut ile çalışılan plan verisindeki eksik/fazla kentsel alan kullanımlarını isim ve miktarlarıyla hesaplayabilir, ekran ve/veya excel ortamında raporlayabilir.

Standart Plan Verisi Üretimi & Dönüşümü

‍ Planet, eski gösterim teknikleri ile hazırlanmış planları tek bir işlem ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014 detay kataloğu ile uyumlu hale getirir; bu süreçte tüm hattipleri, sembolojiler ve kentsel alan kullanım gösterimleri kontrollü olarak yenilenir.

Farklı Plan Kademeleri Arasında Kolay Geçiş

Kademe dönüştür yeteneği ile uygulama imar planları nazım imar planına; nazım imar planları çevre düzeni planı tanım ve çizim tekniklerine tek komut ile dönüştürebilir. Plan ölçeğine uygun gösterim dili otomatik dönüşüm yeteneği ile sağlanır.

Mevzuat Uyumlu Lejand

‍ Planet ile üretilen mevzuata uygun plan verilerinden tek komut ile lejand üretilebilir. Üretilen lejand, mevzuatta tanımlı ana başlık ve alt kullanım isimlerine uygun olarak içerik üretir. Kullanıcı tercihine göre içerik düzenlemeleri yapılabilir.