Pro İnşaat Yazılımı Ekran Görüntüleri

Ürün içerisinde aşağıda modül başlıkları bulunan değişik ihtiyaçlara yönelik çözümler bulunmaktadır:

 •  Şirket İç Yazışma Yönetimi
 •  Firma Takip Yönetimi
 •  İhale Yönetimi
 •  Belge (Dış Yazışma ve Doküman) Yönetimi
 •  Proje Takip (İş programı, KM Taşları, Uyarı Mekanizmaları) Yönetimi
 •  Satınalma ve Depo Yönetimi
 •  Finans Yönetimi
 •  Proje Hakediş Yönetimi
 •  Taşeron Takip Yönetimi
 •  İK Yönetimi
 •  Makina Parkı Yönetimi
 •  Sigorta Takip Yönetimi
 •  Zimmet Demirbaş Yönetimi
 •  Sistemin kullanımı ile merkezden eş zamanlı olarak işlerinizin ilerleme durumlarını takip edebilir, kaynaklarınızı etkin bir şekilde takip edebilirsiniz.

PRO-İNŞAAT;

 • Proje iş programlarının oluşturulmasından işin teslimine kadar istenilen detayda planlama yapılmasına olanak tanır.
 • Oluşturulmuş iş programlarındaki olası geç kalmalardan uyarı otomasyon sistemi ile önceden haberdar eder. Hakediş takiplerini yapar.
 • Taşeronların ve taşeron çalışanlarının takibini yapar.
 • Şirket evraklarının ve gelen/giden tüm belgerinizin bir kaynaktan ulaşılabilir olmasını sağlar.
 • Bu sayede şantiyeler arası gitmesi gereken evrakların kaybolmalarının veya gecikmelerinin önüne geçilmiş olur. Mali ve finansal raporlamaları (UFRS standardına yardımcı olacak şekilde) gerçekleştirir.
 • Finansal ve süreçsel olarak projelerin anlık durum takipleri yapılır. Muhasebe programı entegrasyonu ile etkin finansal yönetim sağlar.
 • Makina parkı yönetimi ile makinaların rotasyonları yönetilebilir, sigorta gibi yasal takipleri yapılır.
 • Bakım Yönetimi ile makina ve ekipmanlarınızın periyodik bakımlarının atlanma olasılığını düşürür.
 • Personel yönetiminizi sağlar.
 • Personellerin rotasyon, puantaj, isg ve eğitim yönetimlerini gerçekleştirir.