Pro-Q Yazılımı Ekran Görüntüleri

Pro-Q ile...

Kalite Sistemleri İşletiminizi Kolaylaştırın

Pro-Q ile sayısız sistemi bir arada ve diler iseniz entegre işletebilirsiniz. Pro-Q, işletim eforunuzu en az %50 azaltmak için tasarlandı

"Bilgi" İle Çalışmaya Başlayın

Pro-Q, personelinizin faaliyetlerini planlamasını, kayıt altına almasını ve ilgililerinin katılımını sağlar

Kolayca "Geçiş" Yapın

Pro-Q uygulamanızı destek ekibimiz ile birlikte ve rehberliğinde gerçekleştirin. Kolayca diğer sistemlerinize entegre olmasını izleyin

Uyum Zorunluluklarından Korkmayın

Geliştirmek, uygulamak ve tüm personele yaymak Pro-Q ile çok kolay

Maaliyetlerinizi Azaltın

Yanlış tekrarını azaltın, yeni personelinizin uyumunu hızlandırın, karmaşık ya da basit faaliyetlerinizi sürdürülebilir hale getirin

"Değişiklik" Artık Çok Kolay

Pro-Q Dynamic; akışlar, iş akışları ve arayüz tasarımları ile konfigüre edilebilir ve gelişiminize kolayca uyum sağlayabilir

Fonksiyonlar

Dinamik Kayıtlar - İş Akışı Kayıtlarınıza farklı durumlar ve geçiş kuralları tanımlayabilir, geçişler sırasında seçtiğiniz alan ve dosya eklerini zorunlu tutabilirsiniz.

Görev Yönetimi

Pro-Q görevleri tüm sistemin omurgasını oluşturur. Pek çok faaliyeti sadece görevler üzerinden yönetebilir ya da ilgilileri ile etkileşime geçebilirsiniz.

Doküman Yönetimi

Pro-Q, doküman yönetimini dosyaların saklanması olarak değil, personelin bilgiye doğrudan ulaşabilmesi olarak tanımlar.

Yönetim Sistemi Girdileri

Denetim Bulguları, Müşteri Bildirimleri, Uygunsuzluklar, Öneriler, Olay İncelemeleri, En İyi Uygulamalar, Öğrenilmiş Dersler ve daha fazlası tek bir mükemmel bir deneyim için buluşuyor. Pro-Q’nun eşsiz konseptinde Yönetim Sistemi Girdileri; “Uyaran” ve “Harekete Geçiren” fonksiyonlar olarak tanımlanır ve özel türleri eklemenize ve ayrı akışlar ile yönetmenize imkan verir.

Yönetim Sistemi Çalışmaları

Pro-Q’nun eşsiz konseptinde Yönetim Sistemi Çalışmaları; kuruluşunuzu “Dönüştüren” fonksiyonlar olarak tanımlanır. Bu yaklaşımda, Düzeltici Faaliyetler, Risk Çalışmaları, İyileştirme Projeleri, İyileştirme Uygulamaları, Standart Proje Uygulamaları bu kapsamda tasarlanmıştır.

Denetim Yönetimi

Pro-Q Denetim Fonksiyonları “İzleme ve Ölçme” başlığı altında ele alınır ve diğer fonksiyonlar ile bir arada çalışmak üzere tasarlanmıştır. Üzerinde çalıştığınız standart ya da regülasyonlar ne olur ise olsun denetleyen ya da denetlenen rolleriniz için basit ve karmaşık kurgularınızı doğrudan destekleyebilir.

Toplantı / Çalışma Yönetimi

Toplantılar dahil tüm birlikte çalışmalar; neden, çıktıları olan sorumluluklar ve sonuçlarının takibi yapıldığında kuruluşunuzun belleği ve sistem işletimine faydası artacak faaliyetlerdir.

Paydaşlar ve Uyum Yönetimi

Tedarikçilerin uyumluluğun sağlanması kesintisiz bir konsantrasyon gerektirir. Pro-Q’nun tedarikçileri de hedefleyecek şekilde tasarlanmış olması; esnek ve genişletilebilir bir yönetim imkanı sağlar.

Entegre Proje Yönetimi

Proje, sadece iş adımlarının takibi değil, etkileştiği diğer tüm işlevler açısından "Entegre" yönetilmesi gereken bir faaliyettir. Pro-Q, gerçek anlamda "Entegre" yönetimini sağlar.

Varlık Yönetimi

Varlık envanterini sağlıklı bir şekilde kurgulamak, kapsamı ne olur ise olsun yönetim sistemlerinin işletimi için temel oluşturur. Pro-Q, sadece ISO 22301, 27001, 9001, AQAP serisi standartlar değil, her türlü çalışma için envanterinizi etkin yönetmenize imkan sağlar.

Bakım Yönetimi

Planlı ya da arızi bakımlar, iyileştirme çalışmalarını da başlatan ve sonuçlarının doğrudan etkilediği faaliyetlerdir. Pro-Q, kurumsal faydayı elde etmek için diğer sistemler ile bütün olarak işletilmesini sağlar.

Risk Yönetimi

Pro-Q Risk Yönetimi; (Her birisi iş akışına tabii) Risk Tanımı, Risk Önerisi, Risk Değerlendirme Çalışması ve Risk Tedavi Çalışmaları çevresinde tasarlanmıştır. Çalıştığınız yönetim sistemleri ya da hesaplama yöntemlerine göre farklı risk havuzları tanımlamanıza izin verir. Sadece süreç ya da varlıklar temelinde değil, çok çeşitli öznelere risk çalışabilirsiniz.

İnsan Kaynakları: Eğitim ve Yetkinlikler

Pro-Q, personelinizin yetkinlik gereksinimlerini belirleyerek, eğitimlerinizi planlamanızı ve gerçekleştirmenizi kolaylaştırır. Bu sayede eğitim süreçlerinizi etkin bir şekilde yönetebilir ve personelinizin gelişimini destekleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları: Aday Yönetimi, İşe Alım ve Çıkış Yönetimi

Sistemli, pratik ve kolayca tekrar edilebilir şekilde yönetilebilmesi için Pro-Q İşe alımdan çıkışa değin süreçlerin paydaşları ile birlikte işletilmesini sağlar. Bu süreçlerde harcanan eforu ve unutmaktan kaynaklı zararı azaltır.

İnsan Kaynakları: Başvuru ve İşlemler

Pro-Q, çalışanlarınızın çeşitli başvurularını elektronik olarak yapabilmesi ve sonuçlarını izleyebilmesi için ideal ortamı yaratır. Bu sayede kurumsal kimliğinizi güçlendirir, paydaşların katılımını sağlar, "tanıdık" etkilerini ve harcanan eforu azaltabilirsiniz.