Redimo Yazılımı Ekran Görüntüleri

Redimo Mali Yönetim Sistemi (İhtiyaç Yönetim Sistemi)

Genel Özellikleri

Web Tabanlı Sistem

E-imza desteği – Toplu Alım

Çerçeve Alım – Münferit Alım

Web Üzerinden Talep Toplama

Personel Bilgi Yönetim Sistemi ile Bütünleşik Çalışma

Teslimat Ve Muayene Kabul İşlemlerinin yapılması

Hakedişlerin Kayıt Altına Alınması – Tahakkuk

EKAP ile Entegre Çalışabilme

Yaklaşık Maliyet Çalışmasında MKYS ve SUT fiyatlarını kullanabilme ve ÜFE ile güncelleme TİTUBB (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) Tıbbi Cihaz ve İlaçların geri ödemelerini kontrol edebilme

Olur İmzalı Tutanaklar ve Sözleşmelerin Islak İmzalı Halini Sisteme Yüklenmesi.

EBYS (Elektronik Belge yönetim Sistemi) – DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ile Entegre çalışarak Yazışma numaralarını otomatik alabilme ve elektronik imza ile yazışmaları imzalanabilme

İhale dosyalarının sürecini takip ederek kullanıcılara mail veya duyuru şeklinde bilgi verilmesi

Kesin Teminatların iade takibi ve SGK yazışmaları yapabilme

İtiraz ve Şikâyet Süreçlerini yöneterek sözleşmelere devam edebilmek

İş artışı ve eksilişi yapabilmek – Genel Sekreterlik için özel tasarım