Robusta RPA Yazılımı Ekran Görüntüleri

Robusta RPA, çeşitli iş akışlarını otomatikleştirmek için mevcut uygulamalarla insan etkileşimini taklit ederek gerçek bir çalışan gibi günlük görevleri yürüten yazılım aracıdır.

Modeler (Süreç Tasarım Stüdyosu)

 • BPMN2.0 standartlarında, sürükle bırak yöntemiyle otomasyon sürecini görsel olarak tasarlamanızı sağlar
 • Kod yazma gereksinimi olmadan süreç tasarımı
 • Yeniden kullanılabilir robot bileşenleri oluşturma ve paylaşma yeteneği
 • Süreçlerin otomatik olarak oluşturulmasına olanak tanıyan süreç kayıt imkanı (Process Recording)
 • Uygulama ekranlarındaki objelerin Xpath adreslerini kolayca bulmaya yarayan inspector özelliği
 • Süreç testi ve hata izleme imkanı İş
 • kurallarının belirlendiği ve yönetildiği kural tablosu ve süreçleri farklı iş kurallarına göre çalışan kural motoru

Orchestrator (Yönetim Modülü)

 • Robotların yetkilendirilmesi, çalıştırılacak süreçlerin dağıtılması, planlanması, izlenmesi ve yönetilmesini sağlayan uygulamadır
 • Tüm süreçleriniz ve robotlarınız için ayrıntılı planlama imkanı
 • Kesintisiz robot kullanılabilirliği için active-active clustering desteği
 • Vault hizmeti ile bilgi ve verileri koruma imkanı
 • Süreçlerin çalışma ve zamanlarının öncelik sırasının belirlenmesi
 • Gelişmiş analiz ve raporlama yeteneği
 • Kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik
 • Robot işlemlerini ve performansını izlemek için zengin dashboard arayüzü
 • Kullanıcıları ve erişim haklarını kapsamlı ve rol tabanlı yönetme imkanı (IDM)
 • Ayrıntılı denetim ve log yetenekleri
 • Tüm robotların tek bir orkestratör tarafından kolayca yönetimi

Robot (Sayısal Çalışan)

 • Robotlar, design stüdyoda tanımlanan süreçlerin tıpkı insanlar gibi gerçekleştirilmesini sağlar
 • Tarayıcı tabanlı uygulamalar, Windows ve Java uygulamaları, Oracle, EBS, SAP, MS Office, posta istemcileri ve veri tabanları gibi mevcut sistemlere kullanıma hazır bağlantı
 • Bütünleşik OCR uygulamasına sahip
 • Diğer sistemlerden ve iş akışı süreçlerinden veri transferine imkan veren REST servis yapısı
 • Ekran görüntüsünü dinamik olarak bulabilir, yakalayabilir ve uygulamada etiketler
 • Klavye ve fare hareketleri, komut satırı, metin dosyası, e-mail, veritabanı, Excel ve veri seti, PDF, pano ve dosya işlemleri gibi kapsamlı kütüphaneye sahip
 • Katılımlı ve katılımsız modelde kullanımı destekleyen yapı Farklı yapay zeka uygulamaları ile haberleşmesini sağlayan esnek mimari

Robusta RPA’nın Yetenekleri

 • Akış diyagramı şeklinde süreç tasarımı sağlar.
 • Web/masaüstü uygulamalarını/ sistemlerini kullanıcı gibi kullanır.
 • Dosya, e-posta, veri tabanı vb. olay yönetimi yapar ve süreç tetikler.
 • Chatbot uygulamasına entegre çalışır.
 • Veri tabanı veya web servis entegrasyonlarını destekler.
 • Dosya ve klasör işlemlerini gerçekleştirir.
 • Taranmış dokümanları okur / sınıflandırır.
 • Gömülü BPM içerir ve mevcut BPM ile entegre olur.
 • MS Office / PDF dokümanlarını işleyebilir.
 • AD/LDAP entegrasyonu ile rol bazlı süreç yönetimi sağlar.
 • WhatsApp ve ofis mesaj uygulamalarıyla entegre olur.
 • Kullanıcı şifre yönetimini güvenli şekilde yapar.