Soft İK Yazılımı Ekran Görüntüleri

Soft İK Nedir?

Soft İK, işletmelerin insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirmelerini sağlayan bir yazılım çözümüdür. İnsan kaynakları departmanlarına, personel yönetimi, performans değerlendirmesi, eğitim yönetimi ve diğer HR süreçlerini kolayca ve etkili bir şekilde yönetme imkanı sunar.

Kurumsal ve Organizasyonel Yönetim

Şirket özelinde tüm tanımların yönetildiği bu alanda şirket yapısını oluşturulmakta, parametreler yönetilmektedir. Bordro,

Özlük ve Ücret Yönetimi

Toplu işlem yapımına elverişli işlemler sağlar.

İzin İşlemleri Yönetimi

İzinlerin takibi, devri ve formlarını yönetir.

Personel Yönetimi

Başvuru bilgileri ile birlikte başlayıp, ayrıldıktan sonra anonimleştirme işlemine kadar personel hakkında tüm gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

Zimmet Takibi ve Yönetimi

Zimmet eşyaların listesi, tanımları ve girişleri yönetilir.

Eğitim Yönetimi

Eğitim talepleri, planlamaları ve katılım formları tanımlanır ve yönetilir.

Temel Özellikler:

  • Personel Yönetimi: Personel bilgilerini düzenli bir şekilde takip eder ve günceller.
  • Performans Değerlendirmesi: Çalışan performansını izler ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırır.
  • İşe Alım ve İşe Çıkış Yönetimi: İşe alım süreçlerini optimize eder, işten ayrılışları yönetir.
  • Eğitim ve Gelişim Yönetimi: Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirler ve gelişim programlarını takip eder.
  • İnsan Kaynakları Analitikleri: İnsan kaynakları verilerini analiz ederek stratejik kararlar alınmasına yardımcı olur.  

Avantajlar:

  • erimlilik Artışı: İnsan kaynakları süreçlerini otomatize ederek zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.
  • Hata Azaltma: Manüel işlemlerdeki hataları önleyerek doğruluk seviyesini artırır.
  • Personel Memnuniyeti: Çalışanların performanslarını takip edip, gelişimlerini destekleyerek personel memnuniyetini artırır.
  • Stratejik Karar Alma: İnsan kaynakları verilerini analiz ederek iş stratejilerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlar.