Solvent LBYS Yazılımı Ekran Görüntüleri

Hastalar için yapılan tetkikler hastanın mali kayıtlarına aktarılmaktadır.Dış Laboratuarlardan hizmet alınıyorsa gelecek test sonuçlarını kolaylıkla izlenebilir, sonuçlanması gereken zaman konusunda ilgili laboratuar personelini uyarılmaktadır.Laboratuarlarda işlem gören hastaların radyolojik tanı, yapılan işlem, cinsiyet, yaş, kurum, birim kriterlerine göre dağılımı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak tespit edilmelidir.Kalite standartları gereği işlem süreçlerini rahatlıkla görebilir,tetkik durumu hakkındaki süreci izleyebilirsiniz.Acil ve ayaktan gelen hastalarla yatan hastalara ilişkin kan ve kan ürünü isteklerinin karşılanması ve Kan Bankası için gerekli kayıtların tutulabilmesini amaçlayan modüldür. HBYS üzerinde donör kayıtları, transfüzyon kayıtları, kan ve kan ürünleri takibinin yapılabilmesi kapsamlı bir Kan Bankası modülü SolventLbys ile entegre çalışarak kullanımına olanak sağlamaktadır.