Sorgu Yazılımı Ekran Görüntüleri

Siber Olgunluk Risk ve Güvenlik Denetimi Uygulaması

SORGU Fonksiyonlar

Uyumluluk Değerlendirme 

İstenen mevzuat, standart ya da çerçeve doğrultusunda BT altyapısı uyumluluğunun tespiti sağlanarak gerekli iyileştirilmelerin yapılabilmesi için yol haritası çizilmesine yardımcı olmaktadır.

Teknik Denetim

Uyumluluk kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin teknik doğrulamasını yapabilmek amacıyla sistem üzerinden yapılabilecek uyumluluk kontrolleri ön tanımlı scriptlerle denetlenmektedir.

Görev Yönetimi 

Varlık yönetimi ve varlıklar üzerinden sağlanacak uyumluluk değerlendirmeleriyle ilgili görev atamaları ve görev takibi sağlanabilmektedir.

Raporlama

Yapılan değerlendirmeler neticesinde güvenlik olgunluk seviyesinin karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve izlenmesini sağlayan raporlama modülüdür.

Varlık Yönetimi

Kurumun varlık altyapısını dinamik olarak yönetebilmesi sağlanmaktadır.