Stokbar Yazılımı Ekran Görüntüleri

Faydaları Nelerdir?

Depo ve üretim operasyonları, hata riskinin en yüksek olduğu süreçler arasında yer alıyor. StokBar sayesinde bu operasyonları en küçük detayda dijitalleştirebilir, süreçlerinizde mükemmelliğe ulaşabilirsiniz.

İnsana dayalı hataların minimuma indirilmesi

Düzenli depolar

Planlı üretim süreci

Son kullanma tarihi/raf ömrü gibi özel sınıflandırmalara göre işlemler

Müşteri, kanal, iş ortağı özelinde kural tanımlama

Ürün izlenebilirliği

Performans izlenebilirliği

Tüm verilerin takip edilebildiği sistem

Fonksiyonları Nelerdir?

Operasyonda farklı görevler üstlenen personel ve kullanılan bölümlere göre çeşitli fonksiyonlara sahip olan Stokbar, üretim ve depo süreçlerinin tamamı düşünülerek geliştirilmiş işlevleri ile her aşamada çözüm sunuyor.

Akıllı depo yönetimi

Yer değiştirme otomasyonu

Lokasyon izleme

FIFO/LIFO kontrolü

Tedarik zinciri yönetimi

Envanter yönetimi

İzlenebilirlik

Global SKU (stok tutma birimi) yönetimi

El terminaliyle yapılan tüm depo işlemleri

Sipariş hazırlanması

Gönderim, adresleme

Paletleme

Kalite süreçleri

Etiketleme

RF-ID ve ses kontrol sistemi

Detay Özellikler

Detay özellikleri sayesinde muadillerinden ayrışan StokBar, depo ve üretim operasyonları için en ince detaylar düşünülerek kurgulanmış bir çözüm. Stokbar, bu özellikler ile size istediğinizden fazlasını sunuyor.

Esnek tanımlama

Özel kural oluşturma

Mamul/yarı mamul/ham madde takibi

Geriye dönük izlenebilirlik (lot, batch, parti, seri no vb.)

Hasarlı/bozuk ürün kontrolü (blokaj, rezerve, karantina gibi sınıflandırmalar)

FIFO, LIFO, FEFO gibi özel koşullara göre ürün takibi

Yükleme optimizasyonu